Informacja

Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego

im. Ks. B. Markiewicza

W związku z rozpowszechnianiem nieprawidłowych informacji jakoby na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym sfilmowano obecność szczura, informujemy, że rzeczywiście do szpitala weszło wolno żyjące zwierzę, ale z podrodziny nornikowatych/karczowników (Arvicolinae) w obrębie rodziny chomikowatych (Cricetidae).

Działania szpitala ze względów oczywistych nie obejmują fauny żyjącej w naszym otoczeniu.

Zapewniamy również, iż wszelkie standardy sanitarno-epidemiologiczne, jak również bezpieczeństwa w naszym szpitalu są zachowane i są dla nas priorytetem.

W załączeniu przedstawiamy opinię.