Implantacja stymulatorów i kardiowerterów serca

Wszczepianie kardiowerterów oraz stymulatorów serca jest to ostatnio bardzo dynamicznie rozwijający się obszar medycyny.

Elektrostymulacja polega na inicjowaniu czynności elektrycznej serca za pomocą prądu elektrycznego wytwarzanego przez generator rytmu (stymulator serca) i dostarczanego do tkanki serca za pomocą elektrod prowadzących prąd z..generatora do mięśnia sercowego. Stosuje się ją w przypadku, gdy naturalny układ elektryczny serca przestaje funkcjonować w sposób prawidłowy – pojawiają się zaburzenia rytmu i przewodnictwa.

Kardiowerter jest urządzeniem bardziej skomplikowanym, jego podstawowym działaniem jest wykrywanie groźnych dla życia arytmii i ich przerwaniu. Wysyła impulsy elektryczne, które pobudzają serce w razie, gdy bije zbyt wolno. Gdy serce bije zbyt szybko i chaotycznie (migotanie komór, szybki częstoskurcz komorowy) wywołuje elektrowstrząs (defibrylacja lub kardiowersja), aby przywrócić prawidłowy rytm serca.    W przypadku wolniejszego częstoskurczu komorowego  wysyła serię impulsów przerywających tą arytmię bez elektrowstrząsu.

 

W sobotę 14 września br. wszczepiono pierwsze w brzozowskim szpitalu stymulatory  serca i kardiowertery. Zabiegi implantacji rozrusznika oraz implantacji kardiowertera defibrylatora  przeprowadził dr Jacek Bednarek z Kliniki Elektrokardiologii Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie. Doktor Bednarek będzie również szkolił kadrę medyczną  naszego szpitala, która w przyszłości takie zabiegi będzie  wykonywać już samodzielnie.
Z tej też to okazji w sobotnie popołudnie odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem zaproszonych gości m.in. parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządowych wojewódzkich, powiatowych, gminnych.
Relacja TVP Rzeszów:   https://rzeszow.tvp.pl/44399840/pierwsze-stymulatory-serca-i-kardiowertery-dla-pacjentow-w-brzozowie

GALERIA ZDJĘĆ