Habilitacja

najwyższy stopień naukowy, po którym można jeszcze ubiegać się o tytuł naukowy profesora

W dniu 24 stycznia 2019r.
Rada II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
nadała tytuł dr hab. n. med. Panu Grzegorzowi Guzikowi.
Nadanie tytułu nastąpiło po pozytywnej weryfikacji dorobku naukowego dokonanego
przez organa Centralnej Komisji Tytułów  Naukowych w Warszawie
oraz na podstawie opinii recenzentów i kolokwium habilitacyjnego,

Pan dr hab. n. med. Grzegorz Guzik
pełni funkcję Ordynatora Oddziału Ortopedii Onkologicznej w naszym Szpitalu.