Fotorelacja “Piękna w chorobie”

“Kobieta jest organizmem ultradoskonałym.

Potrafi się regenerować

po ekstremalnie ciężkich doświadczeniach.

Przetrwa wszystko …”

                                                                                                                  /Katarzyna Nosowska/