Dzień Pracownika Służby Zdrowia

 

18 październik – Dniem Pracownika Służby Zdrowia. 

 

Światowy Dzień Zdrowia oraz Dzień Pracownika Służby Zdrowia obchodzony jest co roku 7 kwietnia, jest to zarazem rocznica powstania WHO – Światowej Organizacji Zdrowia, natomiast w Polsce, środowiska  medyczne  obrały za swojego patrona św. Łukasza i świętują Dzień Pracownika Służby Zdrowia 18 października.

Dzień  św. Łukasza jest dniem wdzięczności i podziękowania  za wszelki trud pracy lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy, położnych, psychologów, terapeutów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, ratowników medycznych, pracowników administracyjnych i technicznych oraz wszystkich pracowników służby zdrowia. Wszyscy są ważni i stanowią istotne ogniwo w całości systemu ochrony zdrowia. Pracując, doskonaląc swoją wiedzę i umiejętności podnoszą  standardy leczenia i opieki nad chorymi.

Dzień taki został wybrany trafnie, bo pokazuje to tradycja i Nowy Testament, że Łukasz był nawróconym lekarzem antiocheńskim, grekiem z pochodzenia. O pełnieniu zawodu lekarza mogą świadczyć wydarzenia, które opisał w swojej Ewangelii, a które dotyczyły stanu zdrowia ludzi.

Z tej to okazji wszystkim Pracownikom ochrony zdrowia, a w szczególności Pracownikom Naszego Szpitala, życzymy dużo sił do pracy na rzecz chorych, satysfakcji i wytrwałości oraz wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.

Składamy wyrazy uznania za pełną poświęcenia służbę na rzecz drugiego człowieka. Dziękujemy za profesjonalizm w działaniu, czas poświęcony na życzliwą rozmowę, za okazanie szacunku i cierpliwości. Oby Wasza praca spotkała się z życzliwością i serdecznością pacjentów. Niech uśmiech pacjenta  towarzyszy Państwu w codziennych obowiązkach a wasza troska i zaangażowanie budzi w chorych nadzieję powrotu do zdrowia.

Dyrekcja Szpitala.