Dzień Pielęgniarki i Położnej

8 maja Dzień Położnej

12 maja Dzień Pielęgniarki

 

Z okazji  Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, składam wszystkim wykonującym te trudne i odpowiedzialne zawody najserdeczniejsze życzenia. 

Dużo zdrowia, sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, zadowolenia z dobrze wykonywanej pracy.

Wyrażając uznanie, szacunek i podziękowania za wykonywaną pracę, życzę wytrwałości w przezwyciężaniu wszelkich przeciwności,  by codzienny i decydujący o ludzkim życiu wysiłek był doceniany, a praca na rzecz chorych ludzi budziła dumę i satysfakcję. 

 

Tomasz Kondraciuk
Dyrektor 
Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie
Podkarpackiego  Ośrodka Onkologicznego