Dzień Otwartych Drzwi – Reportaż

Odpowiadając na APEL POLSKIEJ UNII ONKOLOGII, Ośrodek nasz jak co roku,
w związku ze  ŚWIATOWYM DNIEM WALKI Z RAKIEM
przystąpił do wspólnej organizacji „Dnia Drzwi Otwartych”
Organizowanie tego typu akcji ma na celu podwyższenie wiedzy w społeczeństwie na temat chorób nowotworowych i propagowanie zachowań prozdrowotnych, rozwijanie troski o własne zdrowie, uczulanie na systematyczną obserwację własnego organizmu i zachowywanie czujności onkologicznej oraz na uczestniczenie w bezpłatnych, profilaktycznych badaniach przesiewowych.W sobotę 2 lutego 2019 roku podczas „ DNIA DRZWI OTWARTYCH” osoby zgłaszające się miały możliwość skorzystania z porad lekarzy onkologów. Konsultacje i badania przeprowadzali:
lek. Maria Jońca – onkolog kliniczny,
dr n. med. Mariusz Wesecki – chirurg onkolog,
lek. Józef  Gancarz – specj. radiolog,
lek. med. Grzegorz Lasota – spec. ginekologii i położnictwa.

Była również możliwość wykonania mammografii, cytologii, usg i badań laboratoryjnych. Na badania zgłosiło się ponad 100 osób, kilkoro z nich zostało skierowanych do dalszej diagnostyki, u trzech powstało podejrzenie choroby nowotworowej.
Dzień otwarty jest to czas, kiedy można swobodnie przyjść bez konieczności oczekiwania w długich kolejkach, czy potrzeby urlopu i zadać nierzadko nurtujące nas pytania, rozwiać wątpliwości i niepewności.

Z ramienia Ośrodka akcję koordynowała dr n. o zdrowiu Jolanta Sawicka.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się również porady dietetyczne Bonne Sante z Sanoka. Ponadto każdy z.uczestników otrzymał upominek.
Akcję wsparła Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych, Firma Agenda 2000 z Sanoka i fundacja SANITAS.

Wyrazy wdzięczności i podziękowania dla Wszystkich, którzy przyczynili się i włączyli do organizacji tej akcji. Szczególne podziękowania składamy całej kadrze medycznej i wolontariuszom za pracę, za poświęcenie swojego wolnego czasu.