Dzień Otwartych Drzwi – Hasło i Zaproszenie. Gabinet Psychoonkologiczny.

Hasło: „Dzień Otwartych Drzwi”  już po raz dwudziesty POLSKA UNIA ONKOLOGII, organizowała na terenie całego kraju akcje „białej soboty”.  Ośrodek nasz jak co roku, przystąpił do wspólnej organizacji tego wydarzenia,
Organizowanie tego typu akcji ma na celu przede wszystkim uwrażliwienie na dbałość o własne zdrowie, podwyższenie wiedzy na temat chorób nowotworowych i propagowanie zachowań prozdrowotnych, uczulanie na systematyczną obserwację własnego organizmu i zachowywanie czujności onkologicznej oraz na uczestniczenie w bezpłatnych, profilaktycznych badaniach przesiewowych. Profilaktyka daje możliwość kontrolowania własnego stanu zdrowia jak również skutecznego przeciwdziałania rozwojowi chorób onkologicznychZaproszenie: W sobotę 1 lutego 2020 roku z zaproszenia skorzystało niemal 100 osób, które miały możliwość uzyskania porady lekarzy onkologów oraz wykonania badań. Konsultacje i badania przeprowadzali lekarze: Maria Jońca, Jakub Bania, Aleksander Najbar, Marta Adamus.
Była również możliwość wykonania mammografii, cytologii, usg piersi i jamy brzusznej oraz badań laboratoryjnych, U trzech osób powstało podejrzenie choroby nowotworowej – osoby te zostały skierowane do dalszej diagnostyki.
Dzień otwarty jest to czas, kiedy można swobodnie przyjść bez konieczności wcześniejszej rejestracji, oczekiwania w kolejkach, czy potrzeby urlopu. Jest to także czas gdy można zadać nierzadko nurtujące nas pytania, rozwiać wątpliwości i niepewności.

Z ramienia Ośrodka akcją koordynowała dr n. o zdrowiu Jolanta Sawicka. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również porady dietetyczne Bonne Sante z Sanoka. Ponadto każdy z uczestników otrzymał upominek. Akcję wsparła fundacja SANITAS.

Wyrazy wdzięczności i podziękowania dla Wszystkich, którzy przyczynili się i włączyli do organizacji tej akcji. Szczególne podziękowania składamy  kadrze medycznej i wolontariuszom za pracę, za poświęcenie swojego wolnego czasu.

 ***
Gabinet Psychoonkologiczny
Również w sobotę 1.02.2020r. miało miejsce niecodzienne wydarzenie, bowiem został oddany do użytku Gabinet Psychoterapeutyczny dla pacjentów onkologicznych.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Anna Nowakowska i Joanna Cieśla, Prezes  i Wiceprezes Fundacji Sanitas,   lek Dariusz Sawka Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa  oraz Mateusz Roczniak psycholog.Gabinet powstał dzięki staraniom oraz z inicjatywy Fundacji Sanitas oraz Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego. Szpital  udostępnił pomieszczenie oraz zaangażował psychologów.          W doposażeniu zaś pomogli sponsorzy: Firma Neobus Polska, Karczma Solina, Jędrulowa Chata, El-bud Sanok, Pass Polska. Głównym celem jaki przyświecał jego utworzeniu było zapewnienie pacjentom onkologicznym profesjonalnej pomocy psychologicznej.

„Tworzenie tego miejsca było dla nas dużym wyzwaniem. Tu wszystko miało być „po coś”. Miało być azylem, miejscem do którego będą chcieli wracać, bo będzie ciepło, przytulnie i bezpiecznie niż w świecie choroby, bólu niepewności. Relaksacyjna muzyka uspokaja, piękny widok na letni zielony las przez które przenikają promienie słońca daje nadzieje i koi, neutralne kolory nie atakują zmysłów, światło lamp i świece dopełniają przytulności. Jest trochę jak w domu. Bezpiecznie. Jednak najważniejszą rolę odgrywać będą terapeuci. To oni codziennie będą tutaj spotykać osoby szukające wsparcia.  – Anna Nowakowska- Prezes Sanitasu.

Zdajemy sobie sprawę od wielu lat z tego, że leczenie nasze nie powinno się ograniczać tylko i wyłącznie do zasadniczego leczenia onkologicznego w postaci radioterapii, chemioterapii czy leczenia zabiegowego ale również ważny jest ten aspekt psychiki pacjenta, jego podejścia, nastawienia w tej chorobie, gdzie łatwiej pacjentowi jest pokonać pewne problemy, czasami nawet wielkie problemy, które są przed pacjentem w tracie leczenia onkologicznego. – lek. Dariusz Sawka Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa.

Z pomocy psychologicznej nieodpłatnie korzystać  będą mogły osoby chore onkologicznie oraz ich rodziny. W ofercie spotkania indywidualne i zajęcia grupowe, w tym m.in. psychoedukacja i relaksacja oraz muzykoterapia, zapachoterapia i wizualizacje. W gabinecie będzie też można skorzystać z pomocy indywidualnej. W ramach spotkań indywidualnych psycholodzy będą oferowali konsultacje, porady psychologiczne, sesje terapii wspierającej. Pomoc w radzeniu sobie ze stresem, bólem i trudnymi emocjami, które pojawiają się w trakcie leczenia; jak rozmawiać o chorobie, o swoich potrzebach i oczekiwaniach, to zadania jakie czekają terapeutów. Każda osoba zgłaszająca potrzebę pomocy będzie mogła liczyć na indywidualną formę wsparcia.
Informacji dotyczących funkcjonowania Gabinetu Psychoonkologicznego można uzyskać pod numerem telefonu 134309514 lub 508306700 w godz. 8.00 – 14.00 (w czwartki od 12.00 -14.00) u Koordynatora – Pani mgr Anny Stańko specjalisty psychologa klinicznego.