Cyfrowy Aparat USG

 

Nasza placówka wzbogaciła się o nowoczesny cyfrowy aparat USG służący do diagnostyki nowotworów. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu Fundacji LOTOS (GRUPA LOTOS S.A.)  w kwocie 250 tys. zł. i Starostwa Powiatowego w Brzozowie w kwocie 150 tys. zł.

 

 

Składamy serdeczne podziękowanie za zrozumienie i włączenie się w pomoc szpitalowi. Pozyskanie nowoczesnego aparatu pozwoli rozszerzyć możliwości diagnostyczne, podnieść jakość udzielanych świadczeń medycznych. Badanie USG to tzw. badanie podstawowe, pierwszego rzutu, nieinwazyjne, czułe, które dostarcza bardzo istotne dane wyznaczające dalsze postępowanie w ocenie zmian nowotworowych, stopnia ich zaawansowania. „Zakres działania Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego, w tym Pracowni Ultrasonograficznej, wykracza daleko poza województwo podkarpackie i obejmuje również ościenne województwa. Zakup nowoczesnego ultrasonografu podniesienie standardy wykonywanych badań, umożliwiając wykorzystanie najnowszych zdobyczy techniki w diagnostyce, a co za tym idzie zwiększenie wykrywalności patologii nowotworowych w jak najwcześniejszym stadium, wynikiem czego jest szansa na pełne wleczenie, przy zmniejszonych jego kosztach oraz zmniejszenie ryzyka nawrotu czy rozsiewu choroby, zmian przerzutowych. Spowoduje to również możliwość lepszego monitorowania skuteczności prowadzonego leczenia onkologicznego, przy pomocy nieobciążających dodatkowo organizmu pacjenta badań USG. Zakup ten da możliwość zwiększenia ilości wykonywanych badań, a więc ułatwi dostępność do nich i skróci okres oczekiwania, co w przypadku pacjentów diagnozowanych i leczonych onkologicznie ma nieocenione znaczenie.”  (lekarz Adam Adamowicz Kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie)

Fot. GP.