Akcja protestacyjna diagnostów medycznych

Trwa ogólnopolska akcja protestacyjna pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych, w związku  z..powyższym Laboratorium Centralne Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie będzie pracowało w ograniczonym zakresie wykonując zlecenia badań laboratoryjnych z oddziałów szpitalnych.