70 lat naszego Szpitala (29 VI 1950 – 29 VI 2020)

Każda rocznica przywołuje wspomnienia, jest okazją do refleksji i podsumowań, czasem nawiązań do tego, co minęło, do postaci, do porównań.
 
29 czerwca 1950 roku oddano do użytku nowo wybudowany brzozowski szpital i od tej daty liczymy kolejne rocznice, choć początki historii lecznicy sięgają 1938 roku.


Historię tworzą wydarzenia i ludzie, którzy są animatorami tych wydarzeń.
Z definicji naukowej: „… kształtuje dzieje ten, kto podejmuje z góry zamierzone działania na rzecz realizacji celów zgodnych z interesem wielkiej liczby ludzi”.
Na kartach historii brzozowskiego szpitala zapisało się w większym lub mniejszym stopniu szerokie grono ludzi. Nie..będzie jednak przesadą nazwanie głównymi twórcami, animatorami historii szpitala dwóch postaci: ks. Józefa Bielawskiego – pomysłodawcę, inicjatora i darczyńcę; oraz doktora Zbigniewa Kubasa – lekarza, dyrektora, człowieka wizjonera z ambicjami stworzenia brzozowskiej onkologii. Dzieło budowy szpitala realizował przez ponad trzydzieści lat, pomimo wielu przeciwności mających źródło nie tylko w uwarunkowaniach polityczno-gospodarczych, również w środowisku, na rzecz którego działał i pracował, negatywne nastawienie zbiegło się z trudnym okresem transformacji, która nie ominęła Brzozowa.

Rys historyczny szpitala, dostępny na stronie https://szpital-brzozow.pl/o-szpitalu/rys-historyczny, w sposób dość telegraficzny, aczkolwiek z zachowaniem formy chronologicznych zdarzeń, próbuje ocalić od zapomnienia ludzi i..działania przez nich podejmowane dla rozwoju, podnoszenia i utrzymywania wysokiego poziomu merytorycznego.

O skali zmian i przeobrażeń brzozowskiego szpitala świadczy chociażby infrastruktura: zaczęło się od jednego, małego budynku, a dzisiaj szpital to duży kompleks nowoczesnych pawilonów. Służbę medyczną dla mieszkańców zapoczątkowała kilkuosobowa grupa ludzi niosących pomoc w warunkach dalece odbiegających od jakichkolwiek standardów, którym musiało wystarczyć, że była woda i światło… Wspomina o tym w swojej książce „Jak..budowałem szpital” doktor Kubas. Podczas rutynowej wizytacji konsultant wojewódzki zapytał ironicznie: „…a..światło macie, a wodę macie – to bardzo dobrze, no to chyba tyle i do widzenia”. Dzisiaj kadrę szpitala tworzy kilkanaście zespołów specjalistów w poszczególnych dziedzinach, co stanowi składową kilkusetosobowej, wysokospecjalistycznej kadry medycznej, systematycznie podnoszącej kwalifikacje i doskonalącej umiejętności.
To dzięki fachowości personelu, posiadanej wysokiej jakości aparaturze i sprzęcie medycznym brzozowski szpital oferuje leczenie na poziomie europejskim. Nie bez znaczenia jest także praca zespołu pracowników niemedycznych – ich kompetencje i zaangażowanie również znajdują swoje odzwierciedlenie w jakości świadczonych usług medycznych.
Zespół chirurgów onkologicznych osiąga jedne z najlepszych w Polsce efekty leczenia operacyjnego. Tygodnik „Wprost” co roku przedstawia ranking najlepszych szpitali w Polsce i brzozowska chirurgia onkologiczna zajmuje w nim czołowe miejsca. W ramach ogólnokrajowej analizy benchmarkingowej szpitali w projekcie „Portrety szpitali – mapy możliwości” w 2014 roku brzozowski ośrodek uzyskał tytuł „Najlepszego Szpitala”, a ortopedia onkologiczna znalazła się wśród najlepszych w chirurgii kręgosłupa.

Dzisiaj, po 70 latach od oddania do użytku, brzozowski szpital definiuje przede wszystkim kompleksowe, skojarzone leczenie chorób nowotworowych. Leczenie chirurgiczne nowotworów uzupełniają specjaliści radioterapii z..nowoczesnym zapleczem aparaturowym i sprzętowym oraz specjaliści onkologii klinicznej z najnowocześniejszymi lekami. Szpital jako pierwszy w Polsce wprowadził autorską metodę leczenia niezaawansowanego raka prostaty za pomocą Irydu 192 i jako jeden z niewielu oferuje możliwość leczenia metodą brachyterapii. Warto wspomnieć o..unikatowym i wyjątkowym w skali kraju zestawie do chemioterapii dootrzewnowej perfuzyjnej HIPEC.

Nic się nie dzieje samo z siebie, za sukcesami Szpitala stoją ludzie i to oni są ich kreatorami. Ilustracja działań i..dokonań Antoniego Kolbucha, dyrektora szpitala w latach 2004-2018, jest imponująca. Dynamika zmian i rozwoju na przestrzeni tych kilkunastu lat jest zauważalna nie tylko w tutejszym środowisku. O sukcesach rozpisywała się ogólnopolska prasa: chociażby nowe pawilony z hematologią, apteka z pracowniami leków cytostatycznych i..żywienia pozajelitowego, dzienny oddział onkologii klinicznej, oddział ortopedii onkologicznej, nowoczesny blok operacyjny na miano XXI wieku, lądowisko czy zakup i wymiana przestarzałego sprzętu medycznego na nowoczesny, termomodernizacja wszystkich pawilonów z wymianą stolarki  okiennej i drzwiowej. Działania te podniosły standardy, równocześnie umożliwiając większej liczbie pacjentów leczenie na wysokim poziomie, oferując nowoczesne metody leczenia, niedostępne do tej pory – to tak w dużym uproszczeniu.

Oprócz pionu onkologicznego nie mniej znaczące są działy medycyny ogólnej i zachowawczej, takie jak prężnie rozwijająca się kardiologia, gdzie wykonuje się zabiegi wszczepiania kardiowerterów i defibrylatorów, czy chirurgia ogólna, neurologia z pododdziałem udarowym, oddział chorób wewnętrznych z reumatologią oraz pediatria, czy też specjalistka ambulatoryjna.
Warto wspomnieć o współpracy z wiodącymi placówkami medycznymi i o niemałych dokonaniach naukowych pracowników brzozowskiej placówki.

Na przestrzeni lat, w ramach strategii walki z rakiem wprowadzane były poszczególne etapy rozwoju – kolejnym z..nich jest tworzenie Centrów Kompetencji w poszczególnych rodzajach nowotworów (tzw. unity narządowe). Pacjentki z chorobami piersi jako pierwsze otrzymały możliwość skorzystania z nowej formy leczenia.
Realizując wytyczne Ministerstwa Zdrowia, w 2019 r. w strukturze szpitala zostało zorganizowane Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi Breast Cancer Unit – BCU.
Każda pacjentka otrzymuje tutaj fachową, na najwyższym europejskim poziomie pomoc medyczną z możliwością przeprowadzenia zabiegów rekonstrukcyjnych piersi dla kobiet po mastektomii, a przestronne, jasne, przyjazne, jednym słowem ekskluzywne pomieszczenia przenoszą w dwudziesty drugi wiek. Można rzec: spełniło się marzenie doktora Kubasa, który w książce „Jak budowałem szpital” pisał: „…chciałem budować szpital duży, widny, piękny”.
I właśnie w Breast Cancer Unit znajduje się tablica poświęcona pamięci doktora Zbigniewa Kubasa, ufundowana przez obecną dyrekcję szpitala jako wyraz hołdu dla Jego pracy i poświęcenia, tego co po sobie pozostawił.