11 lutego – 28 Światowy Dzień Chorego. Etyka w praktyce pielęgniarskiej.

11 lutego Światowy Dzień Chorego

„Istnieje wiele form cierpienia: choroby nieuleczalne i przewlekłe, choroby psychiczne, choroby wymagające rehabilitacji lub opieki paliatywnej, niepełnosprawności. Chorują osoby w każdym wieku bo, choroba tak naprawdę nie ma wieku. Człowiek w chorobie czuje, że zagrożona jest nie tylko jego integralność fizyczna, ale także wymiar relacyjny, intelektualny, uczuciowy i duchowy. Dlatego oprócz terapii, każdy w chorobie oczekuje wsparcia, troskliwości, uwagi… jednym słowem miłości, dwoma: zrozumienia i miłości.”

Ważnym jest aby zwrócić uwagę na aspekt cierpienia i pomagania chorym. Zapewnienia im jak najlepszej opieki. Należy także pamiętać o tych, którzy otaczają pomocą i troską chorych, aby nigdy nie brakło im cierpliwości, zrozumienia i wytrwałości.

Serdecznie  zapraszamy na wykład pt. „Etyka w praktyce pielęgniarskiej”, który poprowadzi; Ks. Tomasz Stec -13 lutego 2020r. o godz. 12.00  w auli szpitala.

Zapraszamy!