Projekty UE

Ogłoszenie z dn 21.09.2018 pod nr 3820/87/2018

Dostawa wyrobów medycznych, w ramach projektu: ,,Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej”


Ogłoszenie z dn 01.08.2018 pod nr 3820/66/2018

Dostawa wyrobów medycznych, w ramach projektu: ,,Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej”


Ogłoszenie z dn 10.07.2018 pod nr 3820/77/2018

Dostawa wyrobów medycznych w ramach projektu: „Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej” – Dostawa wyrobów medycznych dla Zakładu Patomorfologii


Ogłoszenie z dn 10.07.2018 pod nr 3820/65/2018

Dostawa wyrobów medycznych w ramach projektu: „Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej” – Dostawa wyrobów medycznych dla Zakładu Patomorfologii

  

Ogłoszenie z dn 10.07.2018 pod nr 3820/64/2018

Dostawa wyrobów medycznych w ramach projektu: „Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej”


Ogłoszenie z dn 03.07.2018 pod nr 3820/63/2018

Dostawa wyrobów medycznych w ramach projektu: „Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej”


Ogłoszenie z dn 26.06.2018 pod nr 3820/58/2018

Dostawa wyrobów medycznych w ramach projektu: „Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej”

  

Ogłoszenie z dn 23.06.2018 pod nr 3820/57/2018

Dostawa wyrobów medycznych w ramach projektu: „Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej”


Ogłoszenie z dn 19.06.2018 pod nr 3820/56/2018

Dostawa wyrobów medycznych w ramach projektu: „Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej”

  

Ogłoszenie z dn 19.06.2018 pod nr 3820/53/2018

Dostawa wyrobów medycznych w ramach projektu: „Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej”

  

Ogłoszenie z dn 08.06.2018 pod nr 3820/52/2018

Dostawa wyrobów medycznych, w ramach projektu: ,,Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej”


Ogłoszenie z dn 01.02.2018 pod nr 3820/15/2018

Dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Neonatologicznego, Zadanie 9 w ramach projektu: ,,Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej


Ogłoszenie z dn 16.01.2018 pod nr 3820/07/2018

Dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zadanie 6 w ramach projektu: ,,Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej”  


Ogłoszenie z dn 22.11.2017 pod nr 3820/92/2017

Dostawa montaż i uruchomienie central wentylacyjnych