Odcinek A

Oddział Chemioterapii i Chirurgii Onkologicznej zostały utworzone 1981 r. Dzięki staraniom lek. Zbigniewa Kubasa ówczesnego dyrektora Szpitala w Brzozowie. Są jednymi z pierwszych oddziałów utworzonych w celu diagnostyki i leczenia nowotworów w Polsce południowo-wschodniej.

Obecnie Oddział Onkologii Klinicznej (Chemioterapii) mieści się na pierwszym piętrze w nowym pawilonie „ H”.  W oddziale rocznie hospitalizowanych jest około 4700 pacjentów. Prowadzone jest leczenie skojarzone we współpracy z innymi oddziałami między innymi z Oddziałem i Zakładem Radioterapii, Oddziałem Chirurgii Onkologicznej oraz Pracownią Patomorfologii. Posiadamy dostęp do kompleksowej diagnostyki radiologicznej, laboratoryjnej oraz histopatologicznej. Terapia odbywa się zgodnie z obowiązującymi standardami leczenia onkologicznego. Kontrola pacjentów po zakończeniu leczenia odbywa się w Poradni Chemioterapii.

 

Telefony:

Sekretariat 13 43 09 666
Gabinet Ordynatora 13 43 09 669
Dyżurka Lekarska 13 43 09 671
Pielęgniarka Oddziałowa 13 43 07 926
Dyżurka Pielęgniarek 13 43 09 668
Pacjenci 13 43 07 930
 

 

Ordynator Oddziału Chemioterapii

lek. med. Maria Jońca – specjalista chemioterapii nowotworów,   choroby wewnętrzne                                         

Zastępca Ordynatora

lek. Izabela Gładysz -specjalista chemioterapii nowotworów, specjalista onkologii klinicznej,  choroby wewnętrzne                                              

Asystenci:

         lek. Zofia Łukaszewska – Włodarz – specjalista onkologii klinicznej
         lek. Paweł Kurczab – specjalista onkologii klinicznej
    
Rezydenci:
        
lek. Edyta Hunia-Prejsnar – w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej
               

Pielęgniarka Oddziałowa

lic. piel. Jolanta Romanik

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej
lic. piel. Jadwiga Krupa