Rada Społeczna

 


Rada Społeczna Szpitala, jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym Dyrektora Szpitala.