Konkursy ofert

 

Data publikacji ogłoszenia Data otwarcia ofert Treść ogłoszenia Dokumenty
30.11.2021 15.12.2021
Konkurs ofert o udzielanie światczeń zdrowotnych z zakresu reumatologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie reumatologii 15/2021
 
Ogłoszenie
Regulamin
Szczegóły
30.11.2021
15.12.2021

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii 14/2021

 
Ogłoszenie
Regulamin
Szczegóły
15.10.2021 03.11.2021
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu onkologii klinicznej w Oddziale Onkologii Klinicznej - odcinek A i B oraz Poradni Onkologicznej
13/2021
 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

11.10.2021 26.10.2021
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii onkologicznej w Oddziale Chirurgii Onkologicznej  przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii onkologicznej lub ogólnej
12/2021

 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

09.08.2021 23.08.2021
Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań EMG
 

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki KO

Regulamin

Załącznik 1 - Załącznik ofertowo-asortymentowy

Załącznik 2 - Formularz ofertowy

Załącznik 3 - Wzór umowy

Wynik konkursu

15.07.2021 23.07.2021
Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań EMG
 

 

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki KO

Regulamin

Załącznik 1 - Załącznik ofertowo-asortymentowy

Załącznik 2 - Formularz ofertowy

Załącznik 3 - Wzór umowy

Zmiana terminu

Unieważnienie postępowania

 

30.06.2021 16.07.2021
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu onkologii klinicznej w Oddziale Onkologii Klinicznej - odcinek A i B oraz Poradni Onkologicznej
11/2021
 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

08.06.2021 23.06.2021
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych oraz gastroenterologii w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Reumatologii, Pracowni Endoskopii oraz Poradni Gastroenterologicznej  przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz gastroenterologii
10/2021
 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

09.03.2021 24.03.2021
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu transplantologii klinicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie transplantologii klinicznej 
9/2021
 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

08.03.2021 23.03.2021
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Gabinecie Konsultacji Anestezjologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 
8/2021
 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

19.02.2021 09.03.2021
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej:

Oddziału Onkologii Klinicznej - Odcinek A

 
Oddział Onkologii Klinicznej - Odcinek A - ogłoszenie
17.02.2021 04.03.2021 Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu hematologii oraz transplantologii klinicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie hematologii oraz transplantologii klinicznej 
7/2021

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

16.02.2021 03.03.2021
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Gabinecie Konsultacji Anestezjologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 
6/2021

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Unieważnienie postępowania

07.01.2021 22.01.2021
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
5/2021
 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

07.01.2021 22.01.2021
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
4/2021
 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

07.01.2021 22.01.2021
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
3/2021
 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

07.01.2021 22.01.2021
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii
2/2021

 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

07.01.2021 22.01.2021
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii
1/2021

 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

15.12.2020 22.12.2020

 

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w poszczególnych zakresach
 

 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Formularz ofertowy

Wzór umowy pakiet 1
Wzór umowy pakiety 2; 3
Wzór umowy pakiety 6; 8 
Wzór umowy pakiety 4; 5; 7
Wzór umowy pakiet 9

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9

Odpowiedzi na pytania

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert

07.12.2020 22.12.2020 Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neonatologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie neonatologii
25/2020

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

07.12.2020 22.12.2020 Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii
24/2020

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

07.12.2020 22.12.2020 Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny paliatywnej - według potrzeb Udzielającego zamówienie -  przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny paliatywnej 
23/2020

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

04.12.2020

21.12.2020

(termin składania ofert)


Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej:
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddizału Chirurgii Onkologicznej
Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Reumatologii
Oddziału Kardiologii
Oddziału Ginekologiczno Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej
Oddziału Medycyny Paliatywnej
Oddziału Onkologii Klinicznej - Odcinek A
Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym
Oddziału Radioterapii
 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - ogłoszenie

Oddizał Chirurgii Onkologicznej - ogłoszenie

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Reumatologii - ogłoszenie

Oddział Kardiologii - ogłoszenie

Oddział Ginekologiczno Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej - ogłoszenie

Oddział Medycyny Paliatywnej - - ogłoszenie

Oddział Onkologii Klinicznej - Odcinek A - ogłoszenie

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym - ogłoszenie

Oddział Radioterapii - ogłoszenie

 
02.12.2020 11.12.2020
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w poszczególnych zakresach

 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Formularz ofertowy

Wzór umowy pakiety 1 - 6
Wzór umowy pakiety 7; 9; 13
Wzór umowy pakiety 8; 11; 12; 14 
Wzór umowy pakiet 10

Wzór umowy pakiety 15 -18

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18


Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert

Wezwanie do uzupełnienia braków

30.11.2020 16.12.2020 Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii lub chorób wewnętrznych
22/2020

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

26.11.2020 14.12.2020 Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii - według potrzeb Udzielającego zamówienie -  przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii 
21/2020

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

24.11.2020 14.12.2020 Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii przez lekarza specjalistę w dziedzinie radioterapii onkologicznej 
20/2020

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

07.10.2020 22.10.2020
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii lub chorób wewnętrznych
19/2020
 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Zmiana terminu

Unieważnienie postępowania

07.10.2020 22.10.2020


Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz w gabinecie konsultacji anestezjologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 
18/2020
 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Zmiana terminu

Unieważnienie postępowania

07.10.2020

26.10.2020

22.10.2020


Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz w gabinecie konsultacji anestezjologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 
17/2020
 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Zmiana terminu

Wynik postępowania

24.09.2020 09.10.2020
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz w gabinecie konsultacji anestezjologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 
16/2020
 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

16.09.2020 01.10.2020
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii w tym w zakresie wykonywania zabiegów krioablacji przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii
15/2020
 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania