Dofinansowania inne


Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza zrealizował zakup systemu do monitoringu wizyjnego. Środki na ten cel w wysokości 9954,39 zł pochodzą z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA