Dofinansowania inne

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza

w trosce o bezpieczeństwo pracowników zrealizował zadanie prewencyjne polegające na:

zakupie i montażu monitoringu wizyjnego.

Zadanie zostało sfinansowane z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA.

 

Dziękujemy za wsparcie prewencyjne.

INFORMACJA O OTRZYMANYCH W 2022 ROKU DAROWIZNACH

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza informuje, że w 2022 roku otrzymał darowizny z przeznaczeniem na cele ochrony i promocji zdrowia w łącznej kwocie 351 409,53 zł.

 

Poniżej wymienieni darczyńcy przekazali na rzecz Szpitala darowizny pieniężne:

1/ Fundacja Promocji Zdrowia im. dr nauk med. Stanisława Langa na rzecz Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie – 39 446,52 zł.

2/ Servier Polska Services Sp. z o.o. – 203 624,28 zł.

3/ Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie Sp. z o.o. – 27 000,00 zł.


Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza zrealizował zakup systemu do monitoringu wizyjnego.

Środki na ten cel w wysokości 9954,39 zł pochodzą z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA.