Pracownia Endoskopii

 lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, pawilon C, kondygnacja - 2


Godziny przyjęć:   Poniedziałek – piątek 7.25 do 15.00

Aby zostać przyjęty wymagane są dokumenty:

skierowanie od lekarza specjalisty lub podstawowej opieki zdrowotnej
aktualny dowód ubezpieczenia
dowód osobisty

Terminy badań endoskopowych są wyznaczane po kontakcie osobistym z Pracownią.
 
Od dnia 14.09.2021 r. obowiązuje wykonywanie testów antygenowych
u pacjentów przyjmowanych planowo na zabiegi do pracowni endoskopii.
 
 
Kontakt: e-mail: endoskopia@szpital-brzozow.pl
Telefon:
Rejestracja – 13 43 07 995

Pracownia endoskopii - 13 43 09 663; kom.
 508 347 282

Kierownik:

lek. med. Grzegorz Stolarz specjalista chirurgii onkologicznej
Telefon: 13 43 07 911


Lekarze wykonujący badania:

lek. med. Grzegorz Stolarz - specjalista chirurgii onkologicznej
lek. med. Stanisław Boczar - specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog
dr  n .med. Józef Pitera - specjalista chirurgii ogólnej
lek. med. Jerzy Jakiel - specjalista chirurgii ogólnej,   gastroenterolog
lek. med. Bożena Kurzydło-Mac - specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog
dr n. med. Anna Siwiec - specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog 

 • lek. med. Janusz Kindelski - choroby wewnętrzne, specjalista chorób płuc - wykonuje badanie bronchoskopowe
Pielęgniarka Koordynująca:  piel. spec. Joanna Barańska
 

Wykonywane świadczenia:   

W Pracowni wykonywana jest diagnostyka chorób górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego i dróg oddechowych. Wykonywane są badania takie, jak: gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia, anoskopia, bronchoskopia. Przeprowadzane są również zabiegi endoskopowe: pobieranie wycinków i rozmazów, zakładanie sond do brachyterapii, tamowanie krwawień z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, usuwanie polipów (polipektomie) i innych zmian w obrębie błony śluzowej (mukozektomia), usuwanie ciał obcych, protezowanie przełyku, poszerzanie zwężeń w obrębie przewodu pokarmowego.
Diagnostyka endoskopowa górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego przeprowadzana jest na wysoko specjalistycznym wideo sprzęcie, sterylizowanym zgodnie z najnowszymi wymogami. Pracownia jest realizatorem programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla pacjentów spełniających kryteria określone w założeniach programu ministerstwa zdrowia. 
Przed wykonaniem badania pacjenci zobowiązani są do zapoznania się z przebiegiem zabiegu i podpisania zgody na badanie.
gastroduodenoskopia
anoskopia
rektoskopia
rektosigmoidoskopia
kolonoskopia
bronchofiberoskopia
ECPW

Pracownia dysponuje nowoczesnym sprzętem z torami wizyjnymi:

Procesor przenośny z wideokolonoskopem i widegastroskopem
Wideogastroskopy Olympus
Wideokolonoskopy Olympus
Wideobronchoskop Olympus
Wideokolonoskopy Fujinon
Wideogastroskopy Fujinon
Procesor do wideoduodenoskopu , Wideoduodenoskop
Aparat RTG z ramieniem C
Stół operacyjny przezierny
Aparat do znieczulania
 

Od stycznia 2019 roku wykonywane są badania ECPW. 

Endoskopowa Cholangiopankreatografia Wsteczna (ECPW) to rodzaj badania diagnostycznego wykorzystującego właściwości endoskopu oraz aparatu rentgenowskiego. Z jego pomocą można potwierdzić lub wykluczyć zmiany chorobowe w obrębie dróg żółciowych. 
ERCP jest to procedura, która pozwala zbadać przewody żółciowe oraz trzustkowe.  Giętki instrument (endoskop) jest wprowadzany przez usta do żołądka a następnie do pierwszego odcinka jelita zwanego dwunastnicą.  W..dwunastnicy znajduje się mały otwór - brodawka.  Przez endoskop wprowadza się cienki cewnik, który jest następnie wprowadzany do brodawki.  Przez ten cewnik podaje się kontrast, który pozwala uwidocznić przewód trzustkowy i drogi żółciowe na zdjęciu RTG.
 • endoskopowa sfinkerotomia
 • usuwanie konkrementów z dróg żółciowych (kruszenie dużych i twardych konkrementów mechanicznym litotryptorem)
 • endoskopowe udrażnianie zwężeń nowotworowych i nienowotworowych (poszerzanie, protezowanie -protezy tradycyjne i samorozprężalne)
 • usuwanie konkrementów z przewodu trzustkowego
 • udrażnianie zwężeń nienowotworowych przewodu trzustkowego - poszerzanie, protezowanie
ERCP wykonuje się w celu diagnostyki chorób trzustki i dróg żółciowych, w trakcie badania możliwe jest wykonywanie podstawowych zabiegów diagnostyczno-leczniczych np.: usunięcia kamieni z przewodów trzustkowych, kontroli drożności dróg żółciowych, założenie protezy do dróg żółciowych oraz pobranie wycinków do..badania histopatologicznego z miejsc wykazujących patologię. Poniższe przyczyny mogą być wskazaniem do..wykonania ERCP:
 • Żółtaczka o nieustalonej przyczynie
 • Bóle o nieustalonej etiologii w nadbrzuszu (szczególnie u pacjentów po usunięciu pęcherzyka żółciowego lub operacji na drogach żółciowych)
 • Podejrzenie kamicy lub raka przewodów żółciowych
 • Potrzeba optymalnej weryfikacji stanu anatomicznego dróg żółciowych (np. przed planowanym zabiegiem)
 • Podejrzenie przewlekłej choroby trzustki
 • Wyjaśnienia nieprawidłowych wyników badań krwi, ultrasonografii lub CT
 
    
 
Inne zabiegi endoskopowe:
-  Usuwanie zmian w obrębie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego metodą mukozektomii i dyssekcji podśluzówkowej.
- Poszerzanie zwężeń w obrębie odbytnicy (zwężenia pooperacyjne zespoleń, zwężenia nowotworowe) za pomocą balonów progresywnych lub stentów samorozprężalnych.
- Zabiegi w obrębie przełyku: opaskowanie żylaków przełyku, poszerzanie zwężeń nowotworowych i nienowotworowych za pomocą balonów progresywnych lub stentów samorozprężalnych. 

 

 
SCHEMATY PRZYGOTOWANIA DO BADAŃ:

ECPW - link

REKTOSKOPIA - link

ANOSKOPIA - link

GASTROSKOPIA - link

KOLONOSKOPIA - link

.