Czym jest BCU​

Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi Breast Cancer Unit  (BCU) jest zespołem pracowni i poradni specjalistycznych, zajmujących się szybką, kompleksową diagnostyka chorób piersi oraz wielospecjalistycznym, skoordynowanym leczeniem  nowotworów złośliwych piersi jak i zmian łagodnych, także profilaktyką i monitorowaniem pacjentek po przebytym leczeniu. Celem BCU jest maksymalne skrócenie czasu oczekiwania pacjentki na pierwsza wizytę ( do 5 dni ) jak i czasu od zgłoszenia do poradni, do postawienia ostatecznego rozpoznania ( do 14dni) oraz włączenia leczenia.
Kadrę BCU tworzą wysokiej klasy specjaliści: lekarze z wieloletnim doświadczeniem, zespół pielęgniarski o wysokich kwalifikacjach- opiekujący się pacjentami leczonymi onkologicznie, grupa techników elektro radiologów  z dużym doświadczeniem w wykonywaniu badań mammograficznych, psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami leczonymi onkologicznie oraz zespół zapewniający kompleksową opiekę rehabilitacyjną. 
Jednym z podstawowych elementów struktury Centrum, jest Zespół Diagnostyczno-Terapeutyczny, tworzony przez lekarzy onkologów z dużym doświadczeniem, którzy w trakcie odbywających się cyklicznie,  konsyliów, wspólnie ustalają optymalny plan leczenia każdej pacjentki oraz analizują skuteczność leczenia po każdym zakończonym jego etapie, w razie potrzeby modyfikując leczenie,  w taki sposób, aby było optymalne dla danego przypadku. 
Nad przebiegiem procesu diagnostyki i leczenia nadzór prowadzi koordynator merytoryczny. Pacjentki mogą liczyć na opiekę i pomoc koordynatora organizacyjnego, który m. in. ustali terminy kolejnych wizyt, poinformuje o nich pacjentkę oraz udzieli pomocy w innych, trudnych sytuacjach.
BCU dysponuje najnowocześniejszym i najwyższej klasy sprzętem, do którego należy m.in.:
Mammograf: Mammmomat Revelation firmy Siemens, z możliwością  badań tomosyntezy, mammografii spektralnej oraz biopsji stereotaktycznej
Aparaty ultrasonograficzne: Acuson Seqoia oraz Acuson NX2 firmy Siemens, wyposażonymi m. in. w głowice dedykowane do diagnostyki chorób piersi, badań jamy brzusznej, echokardiograficznych oraz elastografię.
Mammotom: Mammotome Revolve umożliwiający wykonywanie biopsji wspomaganych próżniowo, pod kontrolą zarówno USG jak i mammografii
Wanny do hydromasażu, stanowiące tylko jeden z elementów części dedykowanej rehabilitacji, o szerokich możliwościach pełnej opieki w tej dziedzinie.

Kadra, struktura i wyposażenie oraz możliwości utworzonego BCU, sprawiły, że Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w
Brzozowie, uzyskało zaszczytny tytuł: 
Ośrodek Referencyjny Siemens Healthineers.