BCU - Personel

                                                     

                                                                
 

 
         Kierownik, koordynator merytoryczny       
Lek. med. Józef Gancarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
                 
                                         
Koordynator organizacyjny
 mgr Justyna Ziemiańska 


Koordynacja wizyt, kontakt dla pacjentek w trakcie diagnostyki i leczenia: tel. kom. 535 800 560