Personel

Personel :

Kierownik Apteki  

mgr farm.  Elżbieta Rabiej – Koralewicz – specjalista farmacji aptecznej i farmacji szpitalnej


mgr farm. Marzanna Domka – z-ca  Kier. Apteki – specjalizacja Io  z  farmacji aptecznej
mgr farm. Dorota Mularz-Kaźmieruk – specjalista farmacji aptecznej
mgr farm. Witold Zagrodnik – specjalizacja Io  z  farmacji aptecznej
mgr farm. Wojciech Sobek - asystent
mgr farm. Aneta Żukowska - asystent

Kierownik Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego 
mgr farm. Marcin Bochniarz
– specjalista farmacji szpitalnej 
(Z-ca Dyrektora d/s Świadczeń Medycznych)

mgr ekon. Urszula Adamczak

st. techn.farmaceutyczny  -  Alicja Kozimor
st. techn.farmaceutyczny  -  Anna Fic
st. techn.farmaceutyczny  -  Małgorzata Zacharska

 

techn. farmaceutyczny  - Małgorzata Bąk
techn. farmaceutyczny  - Anna Bober
techn. farmaceutyczny  - Kinga Buczek
techn. farmaceutyczny  - Mateusz Częczek
techn. farmaceutyczny  - Katarzyna Podulka

sekr. med. Ewelina Sadowska

fasowaczka - Barbara Telesz
fasowaczka - Kazimiera Opalińska