Apteka SzpitalnaLokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, pawilon H2

Apteka Szpitalna
jest placówką ochrony zdrowia, w której osoby uprawnione świadczą usługi farmaceutyczne  pacjentom hospitalizowanym.
Rolą Apteki jest dążenie do zapewnienia pacjentom bezpiecznej farmakoterapii.
 
Usługi farmaceutyczne świadczone przez Aptekę szpitalną to:

  1. zaopatrywanie oddziałów, zakładów i poradni w produkty lecznicze i wyroby medyczne,
  2. sporządzanie leków recepturowych i aptecznych,
  3. przygotowywanie leków cytostatycznych w dawkach dziennych,
  4. organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne,
  5. prowadzenie komputerowej ewidencji produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
  6. udział w racjonalizacji farmakoterapii,
  7. udzielanie informacji o produktach  leczniczych  i wyrobach medycznych,
  8. monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii (zgłaszanie działań niepożądanych lub podejrzeń dotyczących jakości leku, wstrzymywanie lub wycofywanie leków z obrotu),
  9. prowadzona jest ewidencja próbek lekarskich i uzyskiwanych darów produktów leczniczych,
  10. udział w prowadzonych w szpitalu badaniach klinicznych.

Kierownik Apteki uczestniczy w pracach Komitetu Terapeutycznego rozpatrujących wszystkie sprawy związane ........ z farmakoterapią pacjentów szpitala.
Analizuje leczenie przeciwbakteryjne w szpitalu, z uwzględnieniem wyników Pracowni Mikrobiologii.

Apteka Szpitalna zgodnie z zapisem Prawa Farmaceutycznego sporządza leki cytotoksyczne w dawkach dziennych dla pacjentów. Aby sprostać temu zadaniu, stworzona została Centralna Pracownia Leku Cytotoksycznego.
Pracownia dysponuje wyposażeniem na najwyższym światowym poziomie. Produkcja zorganizowana została zgodnie z wymogami polskiego prawa, najnowszych standardów PTF, oraz z uwzględnieniem zasad GMP. Aby zapewnić efektywną kontrolę nad jakością, Pracownia uzyskała akredytację ISO 9001:2015.
Centralna Pracownia Leku Cytotoksycznego wykorzystuje komputerowy system zarządzający przygotowaniem cytostatyków (Cato®), a sama produkcja odbywa się przy użyciu metody grawimetrycznej. Takie rozwiązanie zapewnia maksimum bezpieczeństwa zarówno dla Pacjenta, jak i personelu. Centralna Pracownia Leku Cytotoksycznego przygotowuje miesięcznie  około 2 700 preparatów dla pacjentów leczonych onkologicznie.

 

    


Fachowo  przygotowany  personel apteki, a także  wysokiej klasy sprzęt  zapewniają wysoki poziom świadczonych usług farmaceutycznych.

Odpowiedzialność Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie za ochronę zdrowia i świadczenia usług na coraz wyższym poziomie oraz ciągła poprawa jakości była impulsem do utworzenia Centralnej Pracowni Żywienia Pozajelitowego.

   


     Cykl produkcyjny mieszanin żywieniowych przebiega zgodnie z ustalonymi procedurami z zastosowaniem odpowiednich instalacji i urządzeń.  Mieszaniny  żywieniowe  przygotowywane  są  na  bazie  przemysłowych  dwu-  i trójkomorowych worków RTU dla dorosłych oraz "od podstaw" dla noworodków zgodnie ...z najnowszymi standardami Sekcji Żywieniowej PTF oraz zasadami GMP.

CPŻP  wykorzystuje  komputerowy  system zarządzania przygotowaniem  ZSK-INFO  co skutecznie pomaga  w efektywnym włączeniu się w część procesu leczniczego jakim jest leczenie żywieniowe.

Pracownia wykonuje miesięcznie około 130 worków żywieniowych.

Pracownia Cytostatyków
Pracownia Cytostatyków
Pracownia Cytostatyków
Pracownia Cytostatyków
Pracownia Cytostatyków
Pracownia Żywienia pozajelitowego
Pracownia Żywienia pozajelitowego
Pracownia Żywienia pozajelitowego
Pracownia Żywienia pozajelitowego
Pracownia Żywienia pozajelitowego
Pracownia Żywienia pozajelitowego