Podziękowanie

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie
Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. Bronisława Markiewicza
składa podziękowania Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Materiałów Drogowych w Rzeszowie Sp. z o.o.
Panu Piotrowi Majkutowi za nieodpłatne przekazanie 500 ton kruszywa.

Dzięki tej szlachetnej inicjatywie utwardzono place parkingowe zlokalizowane przy szpitalu,
co w znacznym stopniu ułatwiło pacjentom dostęp do szpitalnego leczenia
i do usług medycznych świadczonych przez poradnie specjalistyczne.
Poprawiło to komfort poruszania się na terenach przyszpitalnych
i bardzo pozytywnie wpłynęło na estetyczny wizerunek brzozowskiego ośrodka medycznego.