Echa Konferencji Rak Piersi – Leczymy Razem!

W dniu 10.12.2022 r. w Szpitalu Specjalistycznym POO w Brzozowie odbyła się I Interdyscyplinarna Konferencja „Rak piersi – leczymy razem!”, której głównym założeniem była integracja profesjonalistów medycznych w kontekście profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób piersi. Jedyną możliwość zapewnienia efektywnej i bezpiecznej terapii dla chorych oraz polepszenia ich komfortu leczenia, stanowi kooperacja pomiędzy zawodami medycznymi oraz środowiskami, stąd też z założenia konferencja skierowana była do lekarzy i pielęgniarek POZ województwa podkarpackiego.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli:

  • Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
  • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie.

Konferencja przewidywała dwie ścieżki tematyczne tj. opieki lekarskiej i opieki pielęgniarskiej. Na ścieżkę opieki lekarskiej składały się wykłady natomiast na ścieżkę opieki pielęgniarskiej część warsztatowa dotycząca:

– dostępów naczyniowych w opiece niestacjonarnej,

– zarządzania raną u chorych onkologicznie,

– wybranych terapii wspomagających i onkologicznych w terapii domowej.

Wykłady oraz zajęcia warsztatowe prowadzone były przez specjalistów z naszego Ośrodka Onkologicznego. Warsztaty pielęgniarskie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i przeszły nasze najśmielsze oczekiwania.

Dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy na kolejne miejmy nadzieje, że cykliczne Konferencje.

Po sesjach wykładowo-warsztatowych istniała możliwość zwiedzania  Centrum Leczenia Chorób Piersi – Breast Cancer Unit. 

Na zakończenie uczestnicy otrzymali potwierdzenie udziału w konferencji w formie Certyfikatów.

(dr n. o zdrowiu Beata Barańska)