Badania SARS-CoV-2

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny wykonuje badania metodą RT-PCR w kierunku potwierdzenia obecności wirusa SARS-CoV-2. 

Dla Pacjentów, którzy chcieliby wykonać takie badanie w naszym Ośrodku uruchomiony został punkt pobrań, w którym pobierane są próbki do badania RT-PCR.
 

ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ ZACHOWANIA PROCEDUR EPIDEMIOLOGICZNYCH ORAZ POJEMNOŚĆ LABORATORIUM – BADANIA WYKONYWANE SĄ WYŁĄCZNIE PO USTALENIU TERMINU POBRANIA

Termin pobrania należy ustalić telefonicznie dzwoniąc pod numer 13 43 09 525
 

W czasie rozmowy Pracownik poinformuje o podstawowych zasadach wykonania badania, zbierze Państwa dane osobowe i wyznaczy termin badania lub oddzwoni po jego wyznaczeniu – w zależności od obciążenia Laboratorium.Zgłaszając się na pobranie materiału należy okazać dokument tożsamości potwierdzający zgodność danych osobowych (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).
 Staramy się, aby wyznaczone terminy badania odpowiadały Państwa oczekiwaniu, jednak może zdarzyć się sytuacja wyznaczenia terminu późniejszego ze względu na ograniczoną ilość możliwych do zbadania w danym dniu próbek.

Wyniki wysyłane są wyłącznie drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres email lub elektronicznie w systemach rządowych.
 

Badania refundowane muszą zostać zlecone przez osobę uprawnioną (Inspekcja Sanitarna, Lekarz POZ, Sanatorium itp.) w odpowiednim systemie elektronicznym (EWP, gabinet.gov.pl, Rejestr COVID). W przypadku braku wpisu w systemie – niemożliwe jest wykonanie badania refundowanego. W odniesieniu do badań zleconych w tych systemach wynik dostępny będzie również w Internetowym Koncie Pacjenta.

W przypadku wyniku dodatniego – informacja o takim wyniku każdorazowo wpisywana jest do systemu EWP oraz informowany jest właściwy Inspektor Sanitarny. 
Kto może się zbadać:
1. Pacjenci komercyjni – na własne życzenie (bez skierowania).
 Koszt badania i pobrania to 325zł.
Brak możliwości zapłaty gotówką.Płatność na miejscu wyłącznie bezgotówkowo kartą płatniczą.  Płatność kartą możliwa będzie w najbliższym czasie.
Możliwa jest również wcześniejsza płatność przelewem na konto Szpitala – w tym przypadku należy posiadać potwierdzenie dokonania przelewu z datą co najmniej o 1 dzień wcześniejszą niż data badania.Konto do wpłat: Bank PEKAO SA  44 1240 1792 1111 0010 9617 3070
Wynik wystawiany jest w języku polskim i w języku angielskim. Brak możliwości wystawienia wyniku w innych językach.
2. Pacjenci skierowani do badania przez Lekarza rodzinnego (POZ)
 Badania wykonywane są na podstawie elektronicznego zlecenia od lekarza rodzinnego. Obowiązuje rejestracja telefoniczna. Pacjent nie jest obciążany kosztem badania. Wynik widoczny będzie w IKP.
3. Pacjenci skierowani do badania przez Inspekcję Sanitarną
 Badania wykonywane są na podstawie elektronicznego zlecenia przez Inspektora Sanitarnego. Obowiązuje rejestracja telefoniczna. Pacjent nie jest obciążany kosztem badania. Wynik widoczny będzie w IKP. 4. Pacjenci posiadający skierowanie do sanatorium lub leczenia uzdrowiskowego.
 Badania wykonywane są na podstawie skierowania do sanatorium/na leczenie uzdrowiskowe i wystawieniu elektronicznego zlecenia przez właściwe Sanatorium. Obowiązuje rejestracja telefoniczna. Pacjent nie jest obciążany kosztem badania. Wynik widoczny będzie w IKP. 
PODSTAWOWE INFORMACJE O BADANIU:Badanie w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR jest badaniem, które identyfikuje materiał genetyczny wirusa w pobranej próbce od pacjenta. Pobranie próbki polega na wymazaniu z gardła i nosa (tą samą wymazówką) wydzieliny z górnych dróg oddechowych. Proces pobrania trwa kilkanaście sekund, jednak może być nieprzyjemny. Podczas pobierania z gardła może pojawić się odruch wymiotny, podczas wymazywania z nosa może pojawić się ból, drażnienie, łzawienie oczu, odruch kichania. Proces pobrania niesie za sobą minimalne ryzyko powikłań zdrowotnych, do których należeć może uszkodzenie błony śluzowej i wystąpienie krwawienia. Ryzyko uszkodzeń mechanicznych wzrasta w przypadku występowania u pacjenta innych schorzeń, np. skrzywiona przegroda nosowa, polipy w nosie, opryszczka. Wykonanie badania musi być poprzedzone świadomą zgodą pacjenta, która pobierana jest ustnie podczas rozmowy telefonicznej, stąd konieczność osobistego wykonania telefonu przez Pacjenta.

WYNIK:
Staramy się wykonywać badanie do 24 godzin od pobrania. Informacja o wyniku może się opóźnić w przypadku dużego obciążenia Laboratorium.
Wyniki wysyłane są drogą elektroniczną na wskazany adres email. Ze względów epidemiologicznych nie ma możliwości osobistego odbioru wyniku.
Wyniki badań zleconych z wykorzystaniem platform rządowych widoczne będą w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP).

Badania SARS-CoV-2

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny wykonuje badania metodą RT-PCR w kierunku potwierdzenia obecności wirusa SARS-CoV-2. 

Dla Pacjentów, którzy chcieliby wykonać takie badanie w naszym Ośrodku uruchomiony został punkt pobrań, w którym pobierane są próbki do badania RT-PCR

BADANIA WYKONYWANE SĄ WYŁĄCZNIE PO USTALENIU TERMINU POBRANIA

Termin pobrania należy ustalić telefonicznie dzwoniąc pod numer 13 43 09 525

W czasie rozmowy Pracownik poinformuje o podstawowych zasadach wykonania badania, zbierze Państwa dane osobowe i wyznaczy termin badania lub oddzwoni po jego wyznaczeniu – w zależności od obciążenia Laboratorium. 

Zgłaszając się na pobranie materiału należy okazać dokument tożsamości potwierdzający zgodność danych osobowych (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).
Staramy się, aby wyznaczone terminy badania odpowiadały Państwa oczekiwaniu, jednak może zdarzyć się sytuacja wyznaczenia terminu późniejszego ze względu na ograniczoną ilość możliwych do zbadania w danym dniu próbek.

Wyniki wysyłane są wyłącznie drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres email lub elektronicznie w systemach rządowych.

W przypadku wyniku dodatniego – informacja o takim wyniku każdorazowo wpisywana jest do systemu EWP oraz informowany jest właściwy Inspektor Sanitarny. 


Wykonujemy wyłącznie badania komercyjne.

Od dnia 01.04.2022r. NFZ nie refunduje badań w kierunku SAR CoV-2

Koszt badania i pobrania to 325 zł.

Brak możliwości zapłaty gotówką. Płatność na miejscu wyłącznie bezgotówkowo kartą płatniczą.
Możliwa jest również wcześniejsza płatność przelewem na konto Szpitala – w tym przypadku należy posiadać potwierdzenie dokonania przelewu z datą co najmniej o 1 dzień wcześniejszą niż data badania. Konto do wpłat: Bank PEKAO SA  44 1240 1792 1111 0010 9617 3070

Wynik wystawiany jest w języku polskim i w języku angielskim. Brak możliwości wystawienia wyniku w innych językach.


PODSTAWOWE INFORMACJE O BADANIU:

Badanie w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR jest badaniem, które identyfikuje materiał genetyczny wirusa w pobranej próbce od pacjenta. Pobranie próbki polega na wymazaniu z gardła i nosa (tą samą wymazówką) wydzieliny z górnych dróg oddechowych. Proces pobrania trwa kilkanaście sekund, jednak może być nieprzyjemny. Podczas pobierania z gardła może pojawić się odruch wymiotny, podczas wymazywania z nosa może pojawić się ból, drażnienie, łzawienie oczu, odruch kichania. Proces pobrania niesie za sobą minimalne ryzyko powikłań zdrowotnych, do których należeć może uszkodzenie błony śluzowej i wystąpienie krwawienia. Ryzyko uszkodzeń mechanicznych wzrasta w przypadku występowania u pacjenta innych schorzeń, np. skrzywiona przegroda nosowa, polipy w nosie, opryszczka. Wykonanie badania musi być poprzedzone świadomą zgodą pacjenta, która pobierana jest ustnie podczas rozmowy telefonicznej, stąd konieczność osobistego wykonania telefonu przez Pacjenta.

WYNIK:
Staramy się wykonywać badanie do 24 godzin od pobrania. Informacja o wyniku może się opóźnić w przypadku dużego obciążenia Laboratorium.
Wyniki wysyłane są drogą elektroniczną na wskazany adres email. Hasłem do odczytania wyniku jest nr pesel pacjenta. Ze względów epidemiologicznych nie ma możliwości osobistego odbioru wyniku.
Wyniki badań zleconych z wykorzystaniem platform rządowych widoczne będą w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP).