Samodzielne stanowiska pracy

..Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością ..13 43 09 552
..Starszy Asystent ds. epidemiologii ..13 43 07 949
..Inspektor ochrony radiologicznej ..13 43 09 690
..Inspektor BHP ..13 43 09 699
..Inspektor p/poż ..13 43 09 575
..Inspektor ds. Obronności ..13 43 09 546
..Kapelan Szpitalny ..13 43 09 585