Działy i Sekcje Administracyjno - Gospodarcze

 
..Dział Zatrudnienia i Kadr  .Kierownik .13 43 09 558
..Dział Ekonomiczno Finansowy  .Główny Księgowy .13 43 09 561
..Dział Organizacji, Nadzoru, Statystyki i Analiz Medycznych . Kierownik  .13 43 09 694
..Sekcja Zamówień Publicznych i  Gospodarki Materiałowej . Kierownik .13 43 09 547
..Sekcja Higieny Szpitalnej . Kierownik .13 43 09 597
..Sekcja Obsługi i Konserwacji Urządzeń . Kierownik  .13 43 09 575
..Sekcja Techniczna . Kierownik .13 43 09 617
..Sekcja Gospodarcza . Kierownik .13 43 09 701