Poradnie specjalistyczne

Mieści się na I piętrze w pawilonie „J” budynku szpitala (nad Izbą Przyjęć).

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych możliwa jest:

  • Osobiście w godz. 7.30 – 15.00
  • Telefonicznie w godz. 8.00 – 14.30 tel. 13 43 09 525 lub tel. 13 43 09 508
 Poradnia Urologii
 Poradnia Chirurgii Ogólnej
 Poradnia  Urazowo – Ortopedyczna
 Poradnia Kardiologiczna
 Poradnia Endokrynologiczna
 Poradnia Reumatologiczna
 Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
 Poradnia Neurologiczna
 Poradnia Dermatologiczna
 Poradnia Zdrowia Psychicznego
 Poradnia Chorób Metabolicznych
 Poradnia Medycyny Pracy
 Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu


Dokumenty wymagane przy rejestracji:

  • Dowód tożsamości
  • Status ubezpieczenia pacjenta sprawdzany jest na bieżąco w systemie eWUŚ. Jeżeli w systemie eWUŚ pacjent widnieje jako osoba nieubezpieczona, niezbędne będzie przedstawienie aktualnego dowodu ubezpieczenia, lub złożenie stosownej pisemnej deklaracji.
  • Skierowanie do danej poradni

Skierowanie nie jest potrzebne do:

  • Onkologa
  • Psychiatry
  • Ginekologa i położnika

Pacjenci pierwszorazowi proszeni są o zgłoszenie się do rejestracji celem założenia kartoteki. Poradnie Specjalistyczne prowadzą specjalistyczną działalność diagnostyczną i leczniczą w warunkach ambulatoryjnych i są powiązane z oddziałami Szpitala. Dysponują także pełnym zapleczem diagnostycznym na bazie diagnostyki Szpitala. Porady ambulatoryjne udzielane są pacjentom nie tylko z terenu powiatu brzozowskiego, ale całego województwa podkarpackiego.

Udogodnieniem dla pacjentów Poradni Specjalistycznych jest możliwość wykonania badań laboratoryjnych w Punkcie Pobrań umiejscowionym w Holu Poradni Specjalistycznych.