Rada Społeczna


Rada Społeczna Szpitala, zwana dalej Radą, jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym Dyrektora Szpitala.
Rada Powiatu w Brzozowie uchwała nr X/53/2015 z dnia 21 lipca 2015 roku powoła Radę Społeczną Szpitala w następującym składzie:

 • Janusz Draguła - przewodniczący
 • Grzegorz Florek - przedstawiciel Wojewody
 • Adam Stec
 • Stanisław Drabek
 • Henryk Kozik
 • Ewa Tabisz
 • Mieczysław Barć
 • Urszula Brzuszek
 • Adam Jajko
 • Marta Częczek
 • Wiesław Marchel
 • Piotr Wrona