Zakład PatomorfologiiKontakt:
Tel./faks sekretariat Zakładu: (13) 43 09 536
e-mail: 
patomorfologia@szpital-brzozow.pl

Kierownik: 
dr n. med. Ewa Kaznowska
- specjalista patomorfolog,
- konsultant wojewódzki w dziedzinie patomorfologii


Koordynator zespołu techników –mgr Maria Iżycka-Dudek
 

 
Organizacja i działalnoœść Zakładu Patomorfologii


Pracownia histopatologiczna
• diagnostyka drobnych wycinków pobranych techniką endoskopową
• diagnostyka tkankowych materiałów pooperacyjnych
• diagnostyka œródoperacyjna

Pracownia cytologiczna
• diagnostyka materiału cytologicznego z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej
• diagnostyka wymazów szczoteczkowych i aspiratów z oskrzeli
• diagnostyka płynów z jam ciała

Pracownia immunohistochemiczna
• diagnostyka różnicowa nowotworów w materiałach histopatologicznych i cytologicznych
• ocena statusu receptora HER-2

Prosektorium
• badania autopsyjne
 
Zakład posiada licencję Komisji Akredytacji Polskiego Towarzystwa Patologów.