Zakład PatomorfologiiKontakt:
Tel./faks sekretariat Zakładu: (13) 43 09 536
e-mail: 
patomorfologia@szpital-brzozow.pl

Kierownik: 
dr n. med. Ewa Kaznowska
- specjalista patomorfolog,
- konsultant wojewódzki w dziedzinie patomorfologii


Koordynator zespołu techników –mgr Maria Iżycka-Dudek
 

 
Organizacja i działalnoœść Zakładu Patomorfologii


Pracownia histopatologiczna

  •  diagnostyka drobnych wycinków pobranych techniką endoskopową
  •  diagnostyka tkankowych materiałów pooperacyjnych
  •  diagnostyka śródoperacyjna


Pracownia cytologiczna

  •  diagnostyka materiału cytologicznego z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej
  •  diagnostyka wymazów szczoteczkowych i aspiratów z oskrzeli
  •  diagnostyka płynów z jam ciała


Pracownia immunohistochemiczna

  •  diagnostyka różnicowa nowotworów w materiałach histopatologicznych i cytologicznych
  •  ocena statusu receptora HER-2


Prosektorium

  •  badania autopsyjne

 
Zakład posiada licencję Komisji Akredytacji Polskiego Towarzystwa Patologów.