Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, Cytogenetyki i CytometriiAdres: 36-200 Brzozów, ul. Ks. Józefa Bielawskiego 18, pawilon K

Telefon: 13 43 07 909

e-mail:  labmolcyt@szpital-brzozow.pl
 
1.Struktura : 

 

Laboratorium wpisane jest na listę KIDL z numerem 3421 .
Laboratorium Diagnostyki Molekularnej i Cytometrii Przepływowej bierze udział w cyklicznych ocenach kontroli jakości. Dysponuje certyfikatami:
Certyfikat  udziału międzynarodowym  systemie oceny jakości dla oceny wykrywania mutacji 
w genach RAS BRAF  .w raku jelita grubego wydany przez European Society of Pathology (ESP) wydany w 2018 roku przez Biomedical Quality Assurance Research Unit of KU Leuven Belgium.
 
Stosowane procedury są poddawane ocenom standaryzacyjnym przez właściwe organizacje międzynarodowe m.in.:  standaryzacja oceny ilościowej ekspresji genu BCR-ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową metodą RQ-PCR w roku 2014 oraz 2017 przez Zespół Pracowni Zakładu Diagnostyki Hematologicznej Szpitala Uniwersyteckiego  w Krakowie kierowany przez dr hab. n. med. Tomasza Sochę w ramach EUTOS for CML.
 
2. Pracownicy laboratorium

lek. Andrzej Jasiewicz  specjalista diagnostyki laboratoryjnej, w trakcie specjalizacji genetyka kliniczna, kierownik

mgr Katarzyna Koźma młodszy asystent
mgr Jarosław Kopiczak specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, w trakcie specjalizacji laboratoryjna genetyka medyczna, asystent
mgr inż Marek Cieśla młodszy asystent
prof. dr hab.n.med. Jacek Gronwald specjalizacja genetyka kliniczna, laboratoryjna genetyka medyczna nadzór merytoryczny

Pracownicy w sposób stały podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki onkologicznej i hematoonkologicznej.

3. Wyposażenie i działalność diagnostyczna :
Wyposażenie laboratorium stanowią nowoczesne urządzenia diagnostyczne poddawane regularnym przeglądom atestacyjnym przewidzianym w przepisach.

 W skład laboratorium wchodzą:
 • Pracownia cytomterii przepływowej,
 • Pracownie PCR,
 • Pracownia elektroforezy,
 • Pracownia hodowli komórkowych,
 • Pracownia FISH,
 • Ciemna mikroskopowa.
 • Pracownia NGS
 
I. Pracownia Cytometrii Przepływowej

Pracownia wyposażona jest w:
 • cytometr przepływowy BD FACSCanto II firmy Becton Dickinson
 • cytometr Lyric firmy Becton Dickinson
 • wirówkę laboratoryjną MPW-351R,
 • lodówko – zamrażalka firmy BEKO
Działalność Pracowni Cytometrii:
 • diagnostyka chorób rozrostowych układu krwiotwórczego,
 • monitorowanie przebiegu leczenia,
 • ocena subpopulacji limfocytów
 • ocena komórek CD34+ w procedurze autoprzeszczepów szpiku kostnego.
 
II. Pracownie PCR

Pracownie PCR wyposażone są w:
 • komora laminarna „ALPINA S100 PCR”,
 • zestaw do izolacji kwasów nukleinowych MagCore Automated Nucleid Acid Extractor HF16Plus,
 • wirówka laboratoryjna MPW-351R,
 • wirówka Thermo Scientific Fresco 21,
 • termomikser z wyposażeniem,
 • wirówka Eppendorf Centrifuge 5430R,
 • termocykler  Real Time PCR QuantStudio 5 Applied Biosystems,
 • termocykler Real Time PCR 7500 Dx Applied Biosystems ,
 • licznik DNA/RNA (Spektrofotometr),
 • cykler Real Time system Idylla ,
 • cykler SimpliAmp ,
 • cykler Verti 96 Well Termal Cycler,
 • cykler  Mastercycler Nexus Gradient,
 • lodówka z zamrażalką firmy Liebherr,
 • lodówko – zamrażalka firmy BOSCH, 
 • komora głębokiego mrożenia ARTIKO utrzymujące temperaturę – 80 °C,
 • komora głębokiego mrożenia ARTIKO utrzymujące temperaturę – 40 °C.
Działalność pracowni PCR:
 • wykrywanie mutacji p.Val617Phe w genie JAK-2,
 • wykrywanie transkryptu  fuzyjnego BCR-ABL,
 • monitorowanie ilościowe transkryptu BCR-ABL,
 • wykrywanie obecności allelu dla genu kodującego antygen HLA-B27,
 • badanie mutacji w genach RAS (NRAS i  KRAS) oraz BRAF .

III. Pracownia elektroforezy

Pracownia wyposażona jest w:
 • zestaw do elektroforezy i analizy obrazu żeli,
Działalność pracowni:
 • wizualizacja i analiza produktów reakcji PCR ,
 
IV. Pracownia Hodowli komórkowych
Pracownia wyposażona jest w:
 • inkubator-cieplarka do hodowli komórek CO2-Mammert,
 • inkubator- cieplarka do hodowli komórek CO2 -Panasonic
 • mikroskop odwrócony NIKON TS 100F,
 • komora laminarna BIO 130.
Działalność pracowni :
 • możliwość prowadzenia hodowli komórkowych .
 
V. Pracownia FISH
Wyposażenie pracowni:
 • pH-metr wodoszczelny CP-401 z elektrodą EPP-1,
 • denaturator/hybrydyzator,
 • dygestorium z łaźnią wodną i lampą bakteriobójczą UV,
 • wirówka laboratoryjna z funkcją chłodzenia z wyposażeniem,
 • dwie lodówko – zamrażalki firmy BOSCH.
Działalność pracowni :
 • możliwość wykonywania oznaczeń metodą FISH.
 
VI. Ciemnia mikroskopowa
Wyposażenie pracowni:
 • mikroskop fluorescencyjny NIKON Eclipse C ,
 • kamera cyfrowa kolorowa do mikroskopu NIKON Eclipse Ci-S,
 • mikroskopowy system do analizy obrazu do wykrywania anomalii chromosomowych,
 • program komputerowy do analizy FISH.
Działalność pracowni :
 • możliwość oceny aberracji w kariotypie oraz analizy FISH.
 
VII. Pracownia NGS
 • sekwenator Ion S5 Semiconductor Sequencer -  Ion Torrent by Thermo Fisher Scientific
 • sekwenator kapilarny Genetic Analyzer 3500,
 • lodówko – zamrażalka firmy Liebherr,
 •  komora głębokiego mrożenia Panasonic utrzymujące temperaturę – 80 °C,
 • komora głębokiego mrożenia Skadi utrzymujące temperaturę – 80 °C.
 
Działalność pracowni :
 •  ocena mutacji BRCA1 BRCA2 w tkance  guza jajnika . 
Laboratorium wykonuje badania dla potrzeb pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie jak i zlecone przez podmioty zewnętrzne oraz na indywidualne zlecenia pacjentów.