Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, Cytogenetyki i Cytometrii

 

Adres: 36-200 Brzozów, ul. Ks. Józefa Bielawskiego 18, pawilon K

Telefon: 13 43 07 909

e-mail:  labmolcyt@szpital-brzozow.pl
 
Laboratorium wpisane jest do ewidencji laboratoriów KIDL z numerem 3421 .
Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, Cytogenetyki i Cytometrii  bierze udział w cyklicznych ocenach kontroli jakości. Dysponuje certyfikatami:
 • Certyfikat uczestnictwa w międzynarodowym  systemie oceny jakości European Research Initiative on CLL (ERIC) dla oceny wykrywania mutacji w genie TP53 techniką Sekwencjonowania Sangera, wydany w 2019 roku przez Division of Hematology, Hôpital Universitaire Pitié-Salpêtrière, Paris, France. 
 • Certyfikat uczestnictwa w międzynarodowym  systemie oceny jakości European Society of Pathology (ESP) dla oceny wykrywania mutacji w genach RAS BRAF .w raku jelita grubego, wydany  w 2019 roku przez Biomedical Quality Assurance Research Unit of KU, Leuven, Belgium.
 • Certyfikat uczestnictwa w międzynarodowym  systemie oceny jakości The European Molecular Genetics Quality Network (EMQN) dla oceny wykrywania mutacji germinalnych  i somatycznych w raku jajnika, wydany przez Manchester Centre for Genomic Medicine, St Mary's Hospital, Manchester, UK.
 • Certyfikat uczestnictwa w międzynarodowym  systemie oceny jakości European Society of Pathology (ESP) dla oceny wykrywania mutacji w genach RAS BRAF .w raku jelita grubego, wydany w 2018 roku przez Biomedical Quality Assurance Research Unit of KU, Leuven, Belgium.
 • Certyfikat uczestnictwa w standaryzacji oceny ilościowej ekspresji genu BCR-ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową metodą RQ-PCR w roku 2017 przez Zespół Pracowni Zakładu Diagnostyki Hematologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie kierowany przez dr hab. n. med. Tomasza Sochę w ramach EUTOS for CML.
 • Certyfikat uczestnictwa w XII edycji Programu Zewnętrznej Kontroli Jakości Testu PathVysion FISH Her-2 (Abbott Molecular) w roku 2016.
 • Certyfikat uczestnictwa w XI edycji Programu Zewnętrznej Kontroli Jakości Testu PathVysion FISH Her-2 (Abbott Molecular) w roku 2015.
 • Certyfikat uczestnictwa w standaryzacji oceny ilościowej ekspresji genu BCR-ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową metodą RQ-PCR w roku 2014 przez Zespół Pracowni Zakładu Diagnostyki Hematologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie kierowany przez dr hab. n. med. Tomasza Sochę w ramach EUTOS for CML.

Pracownicy laboratorium:

Kierownictwo:
prof. dr hab.n.med. Jacek Gronwald specjalista genetyki klinicznej, laboratoryjnej genetyki medycznej
- nadzór merytoryczny

lek. Andrzej Jasiewicz  specjalista diagnostyki laboratoryjnej, w trakcie specjalizacji genetyka kliniczna
- nadzór organizacyjny

Diagności laboratoryjni:
mgr Katarzyna Koźma młodszy asystent
mgr Marta Szarawarska młodszy asystent
mgr Dominika Dudycz młodszy asystent
mgr inż Marek Cieśla młodszy asystent
mgr Jarosław Kopiczak asystent specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, w trakcie specjalizacji laboratoryjna genetyka medyczna

Pracownicy   w  sposób   stały  podnoszą   swoje  kwalifikacje  poprzez   udział  w    specjalistycznych   szkoleniach   i konferencjach ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki onkologicznej i hematoonkologicznej.

Wyposażenie i działalność diagnostyczna :
Wyposażenie laboratorium stanowią nowoczesne urządzenia diagnostyczne poddawane regularnym przeglądom atestacyjnym przewidzianym w przepisach.

W skład laboratorium wchodzą:
 • Pracownia cytomterii  przepływowej,
 • Pracownie PCR,
 • Pracownia elektroforezy,
 • Pracownia hodowli komórkowych,
 • Pracownia FISH,
 • Ciemna mikroskopowa.
 • Pracownia NGS
I. Pracownia Cytometrii Przepływowej
Pracownia wyposażona jest w:
 • cytometr przepływowy BD FACSCanto II firmy Becton Dickinson
 • cytometr przepływowy Lyric firmy Becton Dickinson,
 • wirówkę laboratoryjną MPW-351R,
 • lodówko – zamrażarka firmy BEKO
Działalność Pracowni Cytometrii:
 • diagnostyka chorób rozrostowych układu krwiotwórczego,
 • monitorowanie przebiegu leczenia,
 • ocena subpopulacji limfocytów,
 • ocena komórek CD34+ w procedurze autoprzeszczepów szpiku kostnego.
II. Pracownie PCR
Pracownie PCR wyposażone są w:
 • komora laminarna „ALPINA S100 PCR”,
 • zestaw do izolacji kwasów nukleinowych MagCore Automated Nucleid Acid Extractor HF16Plus,
 • wirówka laboratoryjna MPW-351R,
 • wirówka Thermo Scientific Fresco 21,
 • termomikser z wyposażeniem,
 • wirówka Eppendorf Centrifuge 5430R,
 • termocykler  Real Time PCR QuantStudio 5 Applied Biosystems,
 • termocykler Real Time PCR 7500 Dx Applied Biosystems ,
 • licznik DNA/RNA (Spektrofotometr),
 • cykler Real Time - system Idylla ,
 • cykler Verti 96 Well Termal Cycler,
 • cykler  Mastercycler Nexus Gradient,
 • lodówka z zamrażarką firmy Liebherr,
 • lodówko – zamrażarka firmy BOSCH, 
 • komora głębokiego mrożenia ARTIKO utrzymujące temperaturę – 80 °C,
 • komora głębokiego mrożenia ARTIKO utrzymujące temperaturę – 40 °C.
Działalność pracowni PCR:
 • wykrywanie mutacji p.Val617Phe w genie JAK-2,
 • wykrywanie transkryptu  fuzyjnego BCR-ABL,
 • monitorowanie ilościowe transkryptu BCR-ABL,
 • wykrywanie obecności allelu dla genu kodującego antygen HLA-B27,
 • badanie mutacji w genach RAS (NRAS i  KRAS) oraz BRAF

III. Pracownia elektroforezy
Pracownia wyposażona jest w:
 • komora do elektroforezy poziomej
 • transiluminator UV z torem wizyjnym
Działalność pracowni:
 • wizualizacja i analiza produktów reakcji PCR .
 
IV. Pracownia Hodowli Komórkowych
Pracownia wyposażona jest w:
 • inkubator-cieplarka do hodowli komórek CO2-Mammert,
 • inkubator- cieplarka do hodowli komórek CO2 –Panasonic
 • mikroskop odwrócony NIKON TS 100F,
 • komora laminarna BIO 130 (Alpina).
Działalność pracowni :
 • hodowle komórek krwi i szpiku w chorobach hematoonkologicznych.
V. Pracownia FISH
Wyposażenie pracowni:
 • pH-metr wodoszczelny CP-401 z elektrodą EPP-1,
 • denaturator/hybrydyzator,
 • dygestorium z łaźnią wodną i lampą bakteriobójczą UV,
 • wirówka laboratoryjna z funkcją chłodzenia z wyposażeniem,
 • dwie lodówko – zamrażarki firmy BOSCH.
Działalność pracowni :
 • wykonywanie oznaczeń metodą FISH w hematoonkologii,
 • wykonywanie oznaczeń metodą FISH w guzach litych
VI. Ciemnia mikroskopowa
Wyposażenie pracowni:
 • mikroskop fluorescencyjny NIKON Eclipse Ci-S,
 • kamera cyfrowa kolorowa do mikroskopu NIKON Eclipse Ci-S,
 • mikroskopowy system do analizy obrazu do wykrywania anomalii chromosomowych,
 • program komputerowy do analizy FISH.
Działalność pracowni :
 • ocena aberracji w kariotypie oraz analizy FISH.
VII. Pracownia NGS
Wyposażenie pracowni:
 • sekwenator Ion S5 Semiconductor Sequencer -  Ion Torrent by Thermo Fisher Scientific
 • sekwenator kapilarny Genetic Analyzer 3500,
 • lodówko – zamrażarka firmy Liebherr,
 • komora głębokiego mrożenia Panasonic utrzymujące temperaturę – 80 °C,
 • komora głębokiego mrożenia Skadi utrzymujące temperaturę – 80 °C,
 • fluorymetr Qubit 4,
 • cykler SimpliAmp.
Działalność pracowni :
 • ocena mutacji BRCA1 BRCA2 w tkance guza jajnika,
 • ocena mutacji RAS (KRAS, NRAS), BRAF w tkance guza jelita,
 • ocena mutacji TP53,
 • ocena transkryptów fuzyjnych w AML,
 • ocena mutacji FLT3 ITD, FLT3 D835Y oraz NPM1,
 • ocena mutacji KIT i PDGFRA w GIST.

 
Laboratorium  wykonuje  badania  dla  potrzeb  pacjentów  Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie jak i zlecone przez podmioty zewnętrzne oraz na indywidualne zlecenia pacjentów.