REJESTRACJA: 535 800 560
 
Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi, tzw. Breast Cancer Unit (BCU) to jednostka specjalizująca się w.procesie diagnostyczno-terapeutycznym nowotworów piersi.

Centrum prowadzi kompleksową opiekę nad pacjentami, prowadzi i koordynuje wszystkie etapy diagnostyki i.leczenia.

W ramach poszczególnych modułów opieka prowadzona jest m.in. w następujących zakresach:
Kompleksowa diagnostyka zmian w piersi:
diagnostyka obrazowa: mammografia, USG , rezonans magnetyczny 
inwazyjna: badania biopsyjne, ocena histopatologiczna
Wielokierunkowe, kompleksowe leczenie:
leczenie chirurgiczne
leczenie chemioterapią
leczenie radioterapią
leczenie brachyterapią
      
Opieka nad pacjentkami po zakończonym leczeniu:
rehabilitacja
opieka psychologiczna
indywidualny dobór protez i innych wyrobów medycznych
monitorowanie po zakończonym leczeniu
zabiegi rekonstrukcyjne piersi

Lekarze specjaliści opracowują indywidualny plan terapii dla każdego pacjenta. W zależności od sytuacji zdrowotnej, nie wszystkie metody leczenia będą konieczne do zastosowania u danej pacjentki. Niezależnie jednak od wybranej ścieżki terapeutycznej – Szpital Specjalistyczny w Brzozowie POO oferuje metody leczenia odpowiadające światowym standardom.
W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt z koordynatorem organizacyjnym, pod numerem 535 800 560 w.godzinach 7.30-14.00 lub elektronicznie pod adresem bcu@szpital-brzozow.pl .