Apteka

Apteka Szpitalna jest placówką ochrony zdrowia, w której osoby uprawnione świadczą usługi farmaceutyczne  pacjentom hospitalizowanym.
Rolą Apteki jest dążenie do zapewnienia pacjentom bezpiecznej farmakoterapii.
 
Usługi farmaceutyczne świadczone przez Aptekę szpitalną to:

  1. zaopatrywanie oddziałów, zakładów i poradni w produkty lecznicze i wyroby medyczne,
  2. sporządzanie leków recepturowych i aptecznych,
  3. przygotowywanie leków cytostatycznych w dawkach dziennych,
  4. organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne,
  5. prowadzenie komputerowej ewidencji produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
  6. udział w racjonalizacji farmakoterapii,
  7. udzielanie informacji o produktach  leczniczych  i wyrobach medycznych,
  8. monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii (zgłaszanie działań niepożądanych lub podejrzeń dotyczących jakości leku, wstrzymywanie lub wycofywanie leków z obrotu),
  9. prowadzona jest ewidencja próbek lekarskich i uzyskiwanych darów produktów leczniczych,
  10. udział w prowadzonych w szpitalu badaniach klinicznych.

Kierownik Apteki uczestniczy w pracach Komitetu Terapeutycznego rozpatrujących wszystkie sprawy związane z farmakoterapią pacjentów szpitala.
Analizuje leczenie przeciwbakteryjne w szpitalu, z uwzględnieniem wyników Pracowni Mikrobiologii.

Apteka Szpitalna zgodnie z zapisem Prawa Farmaceutycznego sporządza leki cytotoksyczne w dawkach dziennych dla pacjentów. Aby sprostać temu zadaniu, stworzona została Centralna Pracownia Leku Cytotoksycznego.
Pracownia dysponuje wyposażeniem na najwyższym światowym poziomie. Produkcja zorganizowana została zgodnie z wymogami polskiego prawa, najnowszych standardów PTF, oraz z uwzględnieniem zasad GMP. Aby zapewnić efektywną kontrolę nad jakością, Pracownia uzyskała akredytację ISO 9001:2009.
Centralna Pracownia Leku Cytotoksycznego wykorzystuje komputerowy system zarządzający przygotowaniem cytostatyków (Cato®), a sama produkcja odbywa się przy użyciu metody grawimetrycznej. Takie rozwiązanie zapewnia maksimum bezpieczeństwa zarówno dla Pacjenta, jak i personelu. W 2012r Centralna Pracownia Leku Cytotoksycznego przygotowała około 30 000 preparatów dla pacjentów leczonych onkologicznie.

Fachowo  przygotowany  personel apteki, a także  wysokiej klasy sprzęt  zapewniają wysoki poziom świadczonych usług farmaceutycznych.