Poradnia Medycyny Pracy

tel. 13 43 09 517

Poradnia Medycyny Pracy mieści się na II piętrze budynku przychodni szpitala (pawilon "D", pokój nr 21).

Czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:25.00 do 15.00.

Usługi wykonywane są zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy z dnia 27.06.1997r. (Dz. U. 2014 poz. 1184 t.j. z 04.09.2014r.) w odniesieniu do:
 • pracowników
 • osób pozostających w stosunku służbowym
 • osób wykonujących pracę nakładczą
 • osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek i osób z nimi współpracującymi
 • rolników indywidualnych i pracujących z nimi domowników oraz członków spółdzielni produkcji rolnej
WYŁĄCZNIE PO ZAWARCIU WAŻNEJ, AKTUALNEJ UMOWY NA WYKONYWANIE TEGO TYPU BADAŃ POMIĘDZY SZPITALEM SPECJALISTYCZNYM W BRZOZOWIE A PRACODAWCĄ.
Badania profilaktyczne przeprowadza się po zawarciu umowy pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie a pracodawcą (wzór umowy), na podstawie wydanego przez pracodawcę skierowania (wzór skierowania).
Cennik pozostałych usług wykonywanych przez jednostki organizacyjne Szpitala (cennik)
 
Rodzaje badań wykonywanych w Poradni Medycyny Pracy:

 
 • badania profilaktyczne pracowników:
 • wstępne
 • okresowe
 • kontrolne
 • badania dla celów sanitarno - epidemiologicznych.
 • dla osób pracujących w produkcji i w obrocie żywnością
 • dla osób podejmujących lub wykonujących pracę, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienie zakażenia na inne osoby
 • badania wynikające z dodatkowych uprawnień posiadanych przez lekarza pracującego w poradni:
 • badanie osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące
 
Polecamy i zapraszamy do korzystania z wyżej wymienionych usług.
Formy Płatności:
 1. Na podstawie umowy zawartej między zakładem pracy a Dyrekcją Szpitala - przelew.
 2. Konsultacje potrzebne do badań profilaktycznych wykonywane są na podstawie umów zawartych z lekarzami specjalistami w danej dziedzinie (np.: okulistyczne, laryngologiczne).