Oddział Ginekologiczno – Położniczy


Adres – lokalizacja Brzozów, ul.Ks.Bielawskiego 18, pawilon A, piętro I
 
Kontakt:
e-mail:  ginekologia@szpital-brzozow.pl
           ginekologia-sek@szpital-brzozow.pl
 
Telefony:
Sekretariat 13 43 09 540
Ordynator Oddziału 13 43 09 593
Dyżurka Lekarska 13 43 09 548
Dyżurka Położnych - Ginekologia 13 43 09 632
Dyżurka Położnych - Położnictwo 13 43 09 637
Sala Porodowa 13 43 09 639
Pokój Oddziałowej - Noworodki 13 43 09 533
Pokój Oddziałowej - Położnictwo 13 43 09 687
Pokój Oddziałowej - Ginekologia 13 43 09 711
 
Personel:
Ordynator Oddziału: lek. Halina Dobrowolska - specjalista ginekologii i położnictwa
Zastępca Ordynatora: lek. Grzegorz Stabryła - specjalista ginekologii i położnictwa
 
Asystenci:
lek. Renata Waszczuk - specjalista ginekologii i położnictwa, specjalista ginekologii onkologicznej
lek. Tadeusz Belina - specjalista ginekologii i położnictwa
lek. Dorota Golowska - specjalista ginekologii i położnictwa
lek. Agata Długosz - specjalista ginekologii i położnictwa
lek. Beata Kot - specjalista ginekologii i położnictwa
lek. Mariusz Kratus - specjalista ginekologii i położnictwa
lek. Grzegorz Lasota - specjalista ginekologii i położnictwa
lek. Agnieszka Wychowanek-Strzałko - specjalista ginekologii i położnictwa
lek. Andrzej Piotrowski - specjalista ginekologii i położnictwa  
 
Młodsi asystenci:
lek. Aneta Chrapek
lek. Izabela Budner-Boryczko
​lek. Jakub Bania
lek. Katarzyna Gosztyła
 
Położna Oddziałowa:
Anna Opalińska - mgr położnictwa - specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego 
 
Aby być przyjętym na oddział wymagane są dokumenty:
 • skierowanie od lekarza
 • aktualny dowód ubezpieczenia
 • dowód osobisty

Oddział posiada własny:
 • blok operacyjny
 • trakt porodowy z 3 łóżkami
 • sala do cięć cesarskich
 
Zakres działalności oddziału obejmuje:
 • operacje ginekologiczne, ginekologiczno-onkologiczne oraz z wykorzystaniem technik małoinwazyjnych (laparoskopia, histeroskopia),
 • prowadzenie pacjentek ze stanami patologicznymi w ciąży,
 • odbieranie porodów siłami natury i wykonywanie cięć cesarskich.
 
Na oddziale przychodzi na świat ok. 1000 noworodków rocznie.
Przez personel oddziału prowadzona jest Szkoła Rodzenia, która poprzez zajęcia teoretyczne i ćwiczenia fizyczne oraz relaksacyjne przygotowuje przyszłych rodziców do odbycia wspólnego porodu oraz świadomego pełnienia ról rodzicielskich.
 
Poradnia Ginekologiczno - Onkologiczna oraz Specjalistyczna Poradnia Ginekologiczna:
Lekarze specjaliści pracujący na oddziale prowadzą także Poradnie Ginekologiczno - Onkologiczną dla makroregionu południowo - wschodniego. Przy oddziale działa także Konsultacyjno Specjalistyczna Poradnia Ginekologiczna, w.której leczonych jest około 5000 pacjentek rocznie. Prowadzona jest w niej profilaktyka raka szyjki macicy, oraz profilaktyka raka piersi obejmująca działania edukacyjne, pro zdrowotne oraz badania przesiewowe. Poradnia zajmuje się leczeniem schorzeń ginekologiczno-położniczych.
Na oddziale pracuje wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski.
Pacjentki cenią nasz oddział za rodzinną atmosferę, profesjonalną opiekę ze strony lekarzy i personelu średniego, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje wdrażając nowoczesne metody monitorowania ciąży i.prowadzenia porodów.

 
Szkoła Rodzenia:
 
Zajęcia odbywają się każdy wtorek o godzinie 17:00 w budynku H – hotelik szpitalny.
Zajęcia prowadzi:  mgr położnictwa, specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno - położniczego Anna Opalińska

SZKOŁA RODZENIA NIECZYNNA DO ODWOŁANIA
 
Zadaniem Szkoły Rodzenia jest przygotowanie psychiczne i fizyczne przyszłych rodziców do porodu i rodzicielstwa. 

Program Szkoły Rodzenia obejmuje 6 spotkań. Każde spotkanie to 2 godziny zajęć teoretycznych i praktycznych ćwiczeń przygotowujących  do porodu.

I spotkanie:  Poród
 • symptomy zbliżającego się porodu
 • potrzebna dokumentacja
 • wyposażenie torby rodzącej
 • droga do szpitala, procedury przyjęcia na oddział
 • omówienie poszczególnych okresów porodu ( I, II, III, IV)
 • przygotowanie do porodu aktywnego, pozycje wertyklane
 • łagodzenie bólu porodowego
 • rola i zadania przyszłego ojca na sali porodowej 
 
II spotkanie: Poród drogą cięcia cesarskiego
 • wskazania
 • postępowanie po cięciu cesarskim w szpitalu
 
III spotkanie: Wycieczka na salę porodową
 • prezentacja sal porodowych, niektórych urządzeń medycznych, sprzętu używanego podczas porodu.
 
IV spotkanie: Pielęgnacja noworodka
 • kąpiel noworodka, pielęgnacja pępka
 • wyprawka dla noworodka
 • przyuczenie przyszłych rodziców do kąpieli i przewijania noworodka
 • nauka podstawowych chwytów noworodka

V spotkanie: Karmienie noworodka piersią
 • znaczenie karmienia naturalnego w rozwoju noworodka
 • techniki karmienia piersią (ABC karmienia piersią)
 • więź emocjonalna matki z dzieckiem
 • zasady odżywiania w okresie karmienia piersią
 • problem laktacyjny (nawał pokarmu, wklęsłe brodawki itp.)
 
VI spotkanie:  Półóg
 • pierwsze godziny po porodzie
 • zasady pielęgnacji i higieny
 • psychika kobiety po porodzie - baby blues
 • wypis ze szpitala
 • pobyt w domu
 • ćwiczenia w połogu
 
Ćwiczenia: 
 • oddychanie torem przeponowym
 • rozciąganie mięśni krocza i dna miednicy, ćwiczenia kręgosłupa,
 
Szkoła Rodzenia wyposażona jest we wszystkie niezbędne pomoce: piłki, materace, worki sako, przybory do pielęgnacji noworodka. Dzięki zajęciom w będziecie Państwo mieli większą świadomość co czeka Was na sali porodowej, unikniecie niepotrzebnego stresu przed nieznanym i lepiej poradzicie sobie z bólem porodowym.
 
Na zajęcia prosimy wziąć ze sobą:
 • wygodny strój, 
 • grube skarpety, 
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do ćwiczeń w szkole rodzenia.