Pierwsza wizyta i kontrole


Pierwsza wizyta i wizyty kontrolne - budynek J:

  • Odbywa się po wcześniejszym zarejestrowaniu w Rejestracji na poziomie 1 budynku J.
  • Podczas pierwszej wizyty należy mieć ze sobą komplet dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia, wyniki badań itp.
  • Termin wizyty kontrolnej wyznacza lekarz.
  • Po zakończeniu pierwszej wizyty konieczna jest rejestracja na ustalony z lekarzem termin.