Zasady przyjęcia do poradni​

Przyjęcia planowe na Oddział Onkologii Klinicznej  realizowane są za pośrednictwem Poradni  Chemioterapii. Aby zostać przyjętym w poradni, konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się na najbliższy dostępny termin.

Poradnie pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00

W naszym Ośrodku prowadzimy cztery gabinety poradni chemioterapii, spełniające określone zadania :

Przyjęcia do Dziennego Oddziału Chemioterapii i Hematologii Onkologicznej:
Poradnia Chemioterapii – budynek H, pokój nr 3, 4, 5

Przyjęcia do stacjonarnego Oddziału Chemioterapii:
Poradnia Chemioterapii – budynek H, pokój nr 3, 4, 5

Wizyty kontrolne:
Poradnia Chemioterapii  – budynek J, pokój nr 1 (drugie piętro, nad Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym – Izbą Przyjęć)

Podczas wizyty w poradni o odpowiednim profilu, lekarz w porozumieniu z pacjentem podejmie decyzję o dalszym sposobie i trybie leczenia. Niezależnie od prognozowanego czasu pobytu w szpitalu należy liczyć się z możliwością nawet znacznego wydłużenia hospitalizacji.

Bez skierowania przyjmują:

  • Poradnie Chemioterapii
  • Poradnie Radioterapii
  • Poradnie Onkologii

Skierowanie od lekarza specjalisty, lub lekarza rodzinnego niezbędne jest do:

  • Poradni Hematologii

Rejestracja do poradni zlokalizowanych w budynku H znajduje się na poziomie -2 budynku H.
Rejestracja pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00.

Rejestracja pacjentów odbywa się również telefonicznie pod numerem
13 43 09 525


Dokumenty niezbędne do zarejestrowania się:

  • dowód osobisty
  • status ubezpieczenia pacjenta sprawdzany jest na bieżąco w systemie e-WUŚ. Jeżeli w systemie e-WUŚ pacjent widnieje jako osoba nieubezpieczona, niezbędne będzie przedstawienie aktualnego dowodu ubezpieczenia, lub złożenie stosownej pisemnej deklaracji.

Podczas wizyty w poradni należy mieć ze sobą:
dowód osobisty;
dla chcących otrzymać zwolnienie lekarskie – NIP zakładu pracy;
komplet dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia, wyniki badań itp.;
listę regularnie przyjmowanych leków.

Leczenie onkologiczne jest długotrwałe i skomplikowane. Do każdej wizyty w szpitalu należy się odpowiednio przygotować.
Wszyscy pacjenci leczeni onkologicznie, również pacjenci leczeni w trybie jednodniowym, muszą być przygotowani na ewentualność nieplanowanego wydłużenia czasu pobytu w szpitalu.

Na wypadek konieczności pozostania w szpitalu, każdy pacjent powinien mieć ze sobą:

  • przybory toaletowe
  • ręcznik
  • pidżamę
  • bieliznę na zmianę