Izba Przyjęć

Lokalizacja: parter pawilonu „J” Szpitala, ul. Ks. J. Bielawskiego 18  (wejście główne - pawilon C)

Szanowni Państwo!
 
Na czas trwania epidemii, w związku z  dużą ilością zakażeń SARS-CoV-2 zawiesza sie dotychczas obowiązujący harmonogram  przyjęć planowych do szpitala i prosimy o zapoznanie się znowymi zasadami.
 
Każdy pacjent zgłaszający się do przyjęcia planowego będzie przed przyjęciem poddany bezpłatnemu szybkiemu badaniu w kierunku COVID-19 z wykorzystaniem testu antygenowego.

W związku z tym, zmianie ulegają godziny przyjęć planowych do szpitala.

Przyjęcia planowe będą się odbywać:
 
 • od poniedziałku do piątku - w godzinach 08:00 - 11:00
 • soboty - brak
 • niedziele - w godzinach 08:00 - 10:00
Pacjenci zgłaszający się do szpitala poza wyznaczonymi godzinami będą proszeni o stawienie się do przyjęcia w wyznaczonych godzinach następnego dnia roboczego.

Zasada ta nie dotyczy dzieci oraz pacjentów posiadających aktualny ujemny wynik testu na COVID-19 nie starszy niż 48 godzin.

Powyższe godziny przyjęć dotyczą następujących Oddziałów Szpitala:

 
 • Oddział Chirurgii Ogólnej, 
 • Oddział Chirurgii Onkologicznej, 
 • Oddział Radioterapii, 
 • Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Reumatologii, 
 • Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym, 
 • Oddział Kardiologiczny, 
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej,
 • Oddział Ortopedii Onkologicznej,
 • Oddział Medycyny Paliatywnej - wymagany wynik ujemny testu RT-PCR nie starszy niż 6 dni (na podstawie odrębnych przepisów).
 • Pracownia Endoskopii
Badania te dotyczą pacjentów zgłszających się do przyjęcia na Oddziały Szpitala.

Pacjenci Onkologiczni - (Onkologia Kliniczna - chemioterapia i Hematologia Onkologiczna) - zgłaszają się do budynku H, gdzie będą wykonywane testy antygenowe w gdzinach 8:00 - 10:00.
 

Przypominamy również o obowiązku zakrywania ust i nosa z wykorzystaniem maseczki!


 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nadzór nad funkcjonowaniem Izby Przyjęć sprawuje Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, który jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych etatowo i pełniących dyżury - w czasie ich wykonywania. 
 
Izba Przyjęć realizuje usługi w zakresie rejestracji i przyjęć pacjentów planowych do szpitala na poszczególne oddziały wg harmonogramu.
 
Harmonogram przyjęć :    Zawieszony do odwołania!
 
1.  Oddział Ginekologiczno-Położniczy 07:00 - 08:00
2.  Oddział Chirurgii Ogólnej 08:00 - 09:00
3.  Oddział Kardiologii  09:00 - 11:00
4.  Oddział Wewnętrzny
 
z Pododdziałem Reumatologii
10:00 - 12:00
07:00 - 08:00
5.  Oddział Ortopedii Onkologicznej 10:00 - 11:00
6.  Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym 11:00 - 12:00
7.  Oddział Dziecięcy 12:00 - 13:00
8.  Oddział Chirurgii Onkologicznej
 (wyłącznie poprzez poradnię Chirurgii Onk.- II piętro pawilonu J.)
08:00 - 15:00
9.  Oddział Radioterapii
 (wyłącznie poprzez poradnię Radioterapii - Zakład Radioterapii  pawilon L p. nr 2)
08:00 - 15:00
10.  Oddział Medycyny Paliatywnej 08:00 - 15:00
11.  Oddział Onkologii Klinicznej
 (wyłącznie poprzez Poradnię Chemioterapii)
08:00 - 15:00
12.  Oddział Hematologii Onk. z Pododdz. Transplantologii Klinicznej
 (wyłącznie poprzez Poradnię Hematologii – budynek H)
08:00 - 15:00
 
Pacjenci w stanie zagrożenia życia, wymagający pilnej interwencji lekarskiej i/lub hospitalizacji,
 zgłaszają się bez skierowania do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
(SOR pracuje całodobowo we wszystkie dni roku)