Oddział Noworodkowy


Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 Pawilon A, kondygnacja II


Kontakt:

e-mail: noworodki_ord@szpital-brzozow.pl
e-mail: noworodki-sek@szpital-brzozow.pl


Telefony:

Ordynator 13 4309 685
Pokój lekarzy 13 4309 642
Pielęgniarka Oddziałowa 13 4309 533
Dyżurka Pielęgniarek 13 4309 580
Sekretariat 13 4309 540


Personel:

Ordynator Oddziału: Zbigniew Mitas - specjalista pediatra i neonatolog
Zastępca: Marzenna Hołda -specjalista neonatolog

Asystenci:

Marek Mędrek - specjalista pediatra i neonatolog

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Zofia Niemiec


Wykonywane świadczenia:

W systemie opieki perinatalnej jesteśmy oddziałem referencyjnym II-go stopnia.
 
Dysponujemy 20 miejscami podzielonymi na Odcinek Fizjologii, gdzie przebywają zdrowe dzieci razem z matkami (w.dwuosobowych pokojach ) oraz Odcinek Patologii gdzie przyjmowane są dzieci wymagające diagnostyki, monitorowania i leczenia. Każdego roku przyjmujemy około 1000 noworodków. Nasi pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę lekarzy specjalistów neonatologów oraz doświadczonych pielęgniarek i położnych. Szeroki zakres badań diagnostycznych, wzbogacony o szczególnie przydatną w neonatologii ultrasonografię głowy, serca i nerek wykonywaną u wszystkich naszych pacjentów oraz nowoczesne, zaawansowane technologicznie wyposażenie, pozwalają nam na postawienie diagnozy i prowadzenie skutecznej terapii u chorych noworodków w zakresie przewidzianym dla oddziałów II-go stopnia referencji. Wszystkim leczonym u nas dzieciom oferujemy opiekę poszpitalną w poradni neonatologicznej oraz zapewniamy niezbędne konsultacje i leczenie w wyspecjalizowanych ośrodkach.
 
Ordynator Oddziału Zbigniew Mitas