Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Reumatologii

 

Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul.Ks.Bielawskiego 18, pawilon B, kondygnacja 1


Kontakt:

e-mail: wewnetrzny-sek@szpital-brzozow.pl

Telefony:

  Oddz. Wewnętrzny Pododdział Reumatologii
Ordynator 134309614  
Pokój lekarzy 134309618 134309570
Pielęgniarka Oddziałowa 134309621 134309621
Dyżurka Pielęgniarek 134309616 134309616
Sekretariat 134309623 134309623
Pacjenci 134309612 134309612


Personel:

Ordynator: lek. Jerzy Kuczma specjalista chorób wewnętrznych
Z-ca: lek. Marek Haduch - specjalista chorób wewnętrznych
Z-ca: lek. Alicja Jarema - I stopień choroby wewnętrzne, specjalista reumatolog  - Pododdział Reumatologii
 

Asystenci:
Oddział Chorób Wewnętrznych

lek. Krystyna Jungiewicz-Kędzierska - specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc
lek. Barbara Cader -
specjalista chorób wewnętrznych
lek. Bożena Kurzydło-Mac -  specjalista chorób wewnętrznych,  gastroenterolog
lek. Anna Książek - 
specjalista chorób wewnętrznych
lek. Anna Sroka-Błaż - specjalista chorób wewnętrznych
lek. Anna Czerkies -Bieleń - specjalista chorób wewnętrznych

Pododdział Reumatologii
lek. Maria Kuźmik-Tarnawczyk - specjalista reumatolog

Rezydenci:
lek. Filip Latocha
lek. Sabina Kuczma

Pielęgniarka Oddziałowa: piel. Anna Słota
Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej: mgr piel. Teresa Maliwiecka
                                               

Wykonywane świadczenia:

Pełny zakres świadczeń zawierających diagnostykę i leczenie chorób wewnętrznych w oparciu o zakłady i pracownie diagnostyczne szpitala oraz specjalistów z wąskich dziedzin interny zatrudnionych w oddziale tj. kardiologii, endokrynologii, pulmonologii i gastroenterologii.