Oddział Chirurgii Ogólnej


Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul.Ks.Bielawskiego 18,  pawilon C, kondygnacja 0

 

Kontakt
e-mail: chirurgia-sek@szpital-brzozow.pl

 

Telefony:

Ordynator 134309605
Pokój lekarzy 134309653
Pielęgniarka Oddziałowa 134309604
Dyżurka Pielęgniarek 134309651
Sekretariat 134309650
Pacjenci 134309652


Personel:
Ordynator: dr n. med. Józef Pitera - specjalista chirurgii ogólnej
Z-ca Ordynatora: lek. med. Jerzy Jakiel - chirurg, specjalista gastroenterolog 

Asystenci:
lek. med. Bogusław Strzałko - specjalista chirurgii ogólnej
lek. med. Wojciech Haduch   - specjalista chirurgii ogólnej
lek. med. Magdalena Mrożek - specjalista chirurgii ogólnej
lek. med. Łukasz Kic - specjalista chirurgii ogólnej

Rezydenci:
lek. Sławomir Zbiegień
lek. Gabriela Sołtysik

 

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Małgorzata Wojnowska

 

Aby być przyjętym na oddział wymagane są dokumenty:

 • skierowanie od lekarza
 • aktualny dowód ubezpieczenia
 • dowód osobisty


Wykonywane świadczenia:
Diagnostyka i leczenie schorzeń:

 • górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • wątroby i dróg żółciowych
 • układu moczowego
 • tarczycy
 • sutka
 • naczyń tętniczych i żylnych
 • przepuklin brzusznych
 • schorzeń onkologicznych


Posiadamy duże doświadczenie w leczeniu przepuklin pachwinowych i brzusznych, cholecystektomii laparoskopowej, zabiegach endoskopowych, w chirurgii żołądka i jelita grubego wykorzystujemy najnowsze zdobycze medycyny i techniki medycznej - staplery. W zakresie chirurgii naczyń nasz oddział współpracuje z Oddziałem Chirurgii Naczyniowej Szpitala Bonifratów w Krakowie oraz z Oddziałem Chirurgii Naczyniowej Szpitala Miejskiego w Rzeszowie. Oddział posiada całodobowy dostęp do tomografii komputerowej oraz nowoczesnego aparatu USG, co ma duże znaczenie w szybkiej i pewnej diagnostyce. Pacjenci wypisywani z oddziału mają możliwość kontynuacji leczenia w Poradni Chirurgicznej i Urazowo - Ortopedycznej prowadzonej przez lekarzy oddziału.

Kadra Oddziału Chirurgii Ogólnej jest młoda, na bieżąco wprowadza nowe metody i techniki leczenia operacyjnego, diagnostyczno - terapeutycznego, rehabilitacji medycznej i profesjonalnej pielęgnacji pacjenta. Personel oddziału zarówno lekarski jak i pielęgniarski dbając o dobro pacjenta i jakość wykonywanych usług przez cały czas podnosi swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.