Zakład Radioterapii

lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18,  pawilon L, poziom 1

Kadra Zakładu Radioterapii:

Zespół lekarski:
     dr n. med. Zbigniew Wcisło - Kierownik ZR,- 
 specjalista radioterapii onkologicznej
     lek. Marta Rogowska -  specjalista radioterapii onkologicznej
     lek. Tomasz Kondraciuk - specjalista radioterapii onkologicznej
     lek. Aleksander Bożek - specjalista radioterapii onkologicznej
      lek. Sebastian Opaliński - specjalista radioterapii onkologicznej

Sekcja Serwisu Aparatury i Systemów Medycznych ZR:
     mgr inż. Mariusz Dąbrowiecki – Kierownik Sekcji
     mgr inż. Mariusz Data
     tech. Zbigniew Kudła

Zespół techników ZR:
 • tech. Grażyna Prajsnar – Kierownik Zespołu
 • 15 techników radiologii odpowiedzialnych za realizację planów leczenia na aparatach terapeutycznych,
 • 1 technik dozymetrysta,
 • 2 modelarzy
Gabinet Zabiegowy:
        2 pielęgniarzy

Sekretariat:
        2 sekretarki
 
Działalność kliniczna Zakładu Radioterapii
Zakład Radioterapii (ZR) Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego leczy chorych na nowotwory złośliwe od roku 1992.
ZR od lat stale rozwija swoją działalność poprzez zwiększanie bazy aparaturowej i wprowadzanie nowych technik radioterapii, a także podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia i kursy odbywane w kraju i za granicą. Pracownicy zdobywają specjalizacje odbywając staże zarówno na miejscu jak i w wiodących ośrodkach onkologicznych.
ZR posiada trzy nowoczesne wysokoenergetyczne akceleratory do radioterapii Synergy firmy Elekta (wiązki fotonów 4, 6 i 15 MV, wiązki elektronów 6-18 MV), dwa symulatory oraz tomograf komputerowy przeznaczony do planowania radioterapii.
W ZR prowadzone jest leczenie napromienianiem z pól zewnętrznych (teleradioterapia) we wszystkich lokalizacjach narządowych samodzielnie i w skojarzeniu z innymi metodami leczenia onkologicznego tj. chemioterapia, immunoterapia, brachyterapia.
W szczególności w zakres działalności Zakładu Radioterapii wchodzi:
 • Radykalne i paliatywne napromienianie nowotworów narządów głowy i szyi
 • Radykalne i paliatywne napromienianie nowotworów centralnego układu nerwowego
 • Radykalne i paliatywne napromienianie nowotworów regionu klatki piersiowej
 • Radykalne i paliatywne napromienianie nowotworów regionu jamy brzusznej
 • Radykalne i paliatywne napromienianie nowotworów regionu miednicy
 • Radykalne i paliatywne napromienianie nowotworów układu krwiotwórczego
 • Radykalne i paliatywne napromienianie nowotworów tkanek miękkich i kości
 • Radykalne i paliatywne napromienianie nowotworów skóry

W ZR prowadzi się również napromienianie w chorobach nienowotworowych szczególnie o podłożu zapalnym takich jak zespoły bolesnego łokcia, zapalenie powięzi podeszwowej czy ścięgna Achillesa i in., wytrzeszcz w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa.
W postępowaniu leczniczym wykorzystuje się najnowsze wytyczne i zalecenia medycznych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych zarówno co do leczenia skojarzonego jak i sposobów wyznaczania obszarów do napromieniania i technik planowania leczenia przy pomocy aktualnej literatury (w tym podręczników, atlasów i czasopism). Do planowania i oceny efektów leczenia napromienianiem wykorzystuje się fuzję obrazów diagnostycznych zarówno z tomografii komputerowej (TK) jak i magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) i pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), dostępnych na terenie szpitala.
 
W działalności ZR niezbędna jest ścisła współpraca z Zakładem Fizyki Medycznej (ZFM).

Techniki napromieniania stosowane w ZR:
 • radioterapia konformalna planowana trójwymiarowo (3D-CRT), w tym z modulowaną intensywnością dawki (IMRT) wraz z technikami dynamicznymi (VMAT)
 • radioterapia sterowana obrazem (IGRT)
 • radioterapia bramkowana oddechowo (4D-GRT)