Zakład Fizyki Medycznej

 
Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. ks. Józefa Bielawskiego 18 , pawilon L
 
kontakt: zfm@szpital-brzozow.pl

Telefony

Kierownik ZFM 13 43 09 690
Zakład Fizyki Medycznej 13 43 09 661, (fax)13 43 09 692

  

Personel
p.o. kierownika mgr Rafał Kędzior – specjalista fizyki medycznej, inspektor ochrony radiologicznej IOR-3
kontakt: zfm_kier@szpital-brzozow.pl
 
Asystenci
 

mgr inż. Arkadiusz Kowalski – st. asystent,  specjalista fizyki medycznej
mgr inż. Anna Cyrulik – st. asystent,  specjalista fizyki medycznej
mgr inż. Monika Weselak – mł. asystent, w trakcie specjalizacji z fizyki medycznej
mgr inż. Monika Skorek – mł. asystent
mgr inż Jadwiga Wyskiel - mł. asystent
mgr Anna Milasz - mł. asystent
 
Zakład Fizyki Medycznej świadczy usługi dla Zakładu Radioterapii:
  • przygotowanie i weryfikacja komputerowych planów leczenia promieniowaniem jonizującym
  • kontrola jakości realizacji planów leczenia promieniowaniem jonizującym w trakcie terapii
  • testy eksploatacyjne akceleratorów terapeutycznych
  • testy eksploatacyjne symulatorów radioterapeutycznych
  • testy eksploatacyjne tomografu komputerowego
 
W celu realizacji w/w usług wykorzystujemy:
  • systemy planowania leczenia w radioterapii: Oncentra External Beam, Monaco
  • system zarządzania Mosaiq
  • systemy i urządzenia do weryfikacji leczenia w radioterapii: Matrixx, Multi Cube, Compass, OmniPro ImRT
  • urządzenia do wykonywania testów eksploatacyjnych: m.in. Blue Phantom, BeamChecker, Piranha, CatPhantom, Ballbearing.