Poradnia Transplantologiczna

 
Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, pawilon H na poziomie -1
 
Rejestracja:
  • Osobiście w godz. 7:30 - 15:00
  • Telefonicznie w godz. 8:00 - 15:00 pod nr tel. 13 43 07 921
Rejestracja możliwa jest po okazaniu:
  • Dowodu osobistego
  • Dowodu ubezpieczenia zdrowotnego
  • Skierowania do poradni transplantologii 

Poradnia zajmuje się:
  • leczeniem ambulatoryjnym pacjentów przygotowywanych do przeszczepu szpiku
  • leczeniem ambulatoryjnym pacjentów będących po przeszczepie szpiku

Lekarze przyjmujący w poradni:
 
  • lek. med. Dariusz Kumorek - specjalista transplantologii klinicznej - czwartek, piątek - budynek H, pokój nr 2