Poradnia Chemioterapii - kolejne wizyty


Kolejne wizyty pacjentów leczonych chemioterapią - budynek H

  • każdą kolejną wizytę należy rozpocząć od zgłoszenia się do gabinetu zabiegowego na poziomie (-2) celem wykonania niezbędnych badań.
 

DO GABINETU ZABIEGOWEGO PACJENCI WCHODZĄ POJEDYNCZO, BEZ OSÓB

 

TOWARZYSZĄCYCH, PO UPRZEDNIM WEZWANIU PRZEZ PIELĘGNIARKĘ.

   
    
  • Po zakończeniu wizyty w gabinecie zabiegowym należy oczekiwać na przyjęcie do poradni.
  • Prosimy, aby do poradni udał się pacjent z maksymalnie jedną osobą towarzyszącą.
  • Każdego pacjenta po zakończeniu wizyty obowiązuje rejestracja na następny ustalony z lekarzem termin przyjęcia w rejestracji na poziomie -2.

  •