Poradnia Chemioterapii - dostępność lekarzy

 

Lekarz Dni przyjęcia Gabinet Przyjmowani pacjenci
Dariusz Sawka
Poniedziałek
Wtorek

Środa

 

 Budynek H, pokój nr 5
Budynek J, pokój nr 1
 Budynek H, pokój nr 5

 

W trakcie leczenia
 Kontrole i pierwsze wizyty
W trakcie leczenia
Maria Jońca
Wtorek 
Środa
Piątek

 
Budynek H, pokój nr 3
Budynek J, pokój nr 1

 Budynek H, pokój nr 3
 
W trakcie leczenia
Kontrole i pierwsze wizyty
W trakcie leczenia
Izabela Gładysz
Poniedziałek
Wtorek
Czwartek

 
Budynek J, pokój nr 1
Budynek H, pokój nr 4

Budynek H, pokój nr 3
Kontrole i pierwsze wizyty
W trakcie leczenia
W trakcie leczenia i kontrole
Dorota Półchłopek
Wtorek
Piątek

 
Budynek H, pokój nr 5
Budynek H, pokój nr 5
W trakcie leczenia i  kontrole
W trakcie leczenia i  kontrole
Zofia Łukaszewska-Władarz
Poniedziałek
Środa
Czwartek

 

Budynek H, pokój nr 3
Budynek H, pokój nr 4
Budynek J, pokój nr 1
 
W trakcie leczenia
W trakcie leczenia

Kontrole i pierwsze wizyty
Ewa Pyrz-Bajko
Czwartek
 
Budynek H, pokój nr 4 W trakcie leczenia i kontrole
Paweł Kurczab
Poniedziałek
Piątek

 
Budynek H, pokój nr 4
Budynek J, pokój nr 1
W trakcie leczenia
Kontrole i pierwsze wizyty
Justyna Koczarga-Bednarz
Środa
 
Budynek H, pokój nr 3 W trakcie leczenia i kontrole

Piotr Bieleń
 
Piątek Budynek H, pokój nr 4 W trakcie leczenia i kontrole