Oddział Ortopedii Onkologicznej


 Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, pawilon I kondygnacja 0
 

Kontakt:
e-mail:
 ortopedia-sek@szpital-brzozow.pl

Sekretariat 13 43 08 100
Ordynator 13 43 08 103
Dyżurka lekarska 13 43 08 102
Pielęgniarka oddziałowa 13 43 08 104
Dyżurka pielęgniarek 13 43 08 101
Pacjenci 13 43 08 105

 
Ordynator Oddziału: dr hab. n. med. Grzegorz Guzik
Z-ca Ordynatora: lek. med. Robert Gliściak

Lekarze:
lek. med. Waldemar Płutniak
lek. med. Piotr Szczerba
lek. med. Piotr Mamcarz
lek. med. Dariusz Materna
lek. med. Sylwia Grzegocka-Bem


dr n. med. Tomasz Pitera - rezydent
dr n. med. Piotr Biega - rezydent
 
Pielęgniarka Oddziałowa: dr n. o zdr. Beata Barańska specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego i onkologicznego
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa dla Województwa Podkarpackiego

 

Oddział Ortopedii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie powstał w 2010 r. przy ścisłej współpracy z Kliniką Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest jednym z pięciu Oddziałów Ortopedycznych w Polsce zajmujących się onkologią układu mięśniowo-szkieletowego. W Oddziale pracuje 7 lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz 2..lekarzy w trakcie specjalizacji. Oddział posiada akredytacje Ministra Zdrowia do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Kadrę oddziału uzupełnia  20 pielęgniarek (w..tym 17  magistrów i  16 specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, chirurgicznego i geriatrii) oraz 2..fizjoterapeutów.

 

 
 
Zespół Oddziału Ortopedii Onkologicznej.

 

 
                 Oddział dysponuje 25 łóżkami. Wszystkie sale chorych posiadają węzły sanitarne i są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Oddział dysponuje sprzętem rehabilitacyjnym umożliwiającym rehabilitację chorych będących po operacjach urazowych, ortopedycznych i onkologicznych.  W ramach oddziału funkcjonuje Poradnia Urazowo-Ortopedyczna.

 

 

 
Poradnia Ortopedyczno-Urazowa.

 

                 Personel Oddziału stale podnosi swoje kwalifikację uczestnicząc w wielu kursach i stażach zarówno w..Polsce jak i za granicą. Poza działalnością medyczną Pracownicy zaangażowani są w pracę dydaktyczną i..naukową ściśle współpracując z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie i Politechniką Rzeszowską. Pracownicy Oddziału są..autorami monografii oraz ponad 60 prac naukowych w tym 10 wydanych w renomowanych czasopismach zagranicznych posiadających współczynnik oddziaływania Impact factor  (załącznik Prac w Pdf).

 

 
 


 

Podpisanie umowy z Politechniką Rzeszowską dotyczącej rozwoju technik obrazowania 3D oraz tworzenia implantów medycznych.
 

                 Profil Oddziału obejmuje pełny panel zabiegów operacyjnych z zakresu traumatologii narządu ruchu w tym skomplikowane zabiegi złamań miednicy oraz kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego.
                 W oddziale wykonujemy około 250 protezoplastyk stawów biodrowych, kolanowych i barkowych rocznie. Wykonujemy również artroskopię dużych stawów oraz zabiegi korekcyjne w deformacjach wrodzonych i nabytych narządu ruchu.
Oddział dysponuje możliwością pełnej diagnostyki ( TK, MR, Scyntygrafia, Pet, badania HP, badania genetyczne) nowotworów narządu ruchu. Wykonujemy biopsje igłowe oraz chirurgiczne guzów. Leczenie operacyjne obejmuje resekcje guzów tkanek miękkich oraz kości z rekonstrukcją biologiczną (przeszczepy kostne, preparaty kosciozastępcze) oraz przy użyciu wszczepów, implantów oraz protez nowotworowych o budowie modularnej. W sytuacjach wyjątkowych implantujemy protezy projektowane i wykonywane indywidualnie dla konkretnego Pacjenta przy użyciu techniki druku 3D.  Leczenie zmian nowotworowych narządu ruchu jest kompleksowe co warunkuje współpraca z Oddziałem i Zakładem Radioterapii, Hematologii, Onkologii Klinicznej i Brachyterapii.
                Wykonujemy około 150 operacji kręgosłupa rocznie. Stosujemy dostępy operacyjne przednie, tylne, tylno-boczne oraz 360 stopni. Przeprowadzamy skomplikowane zabiegi resekcji guzów kręgosłupa w odcinku szyjnym, piersiowym oraz lędźwiowym. Do stabilizacji używamy cementu kostnego, protez kręgów oraz implantów tytanowych, węglowych i wykonanych z polietylenu. Zaopatrujemy uszkodzenia kręgosłupa w najtrudniejszych lokalizacjach ( złącze szyjno-czaszkowe, piersiowo-lędźwiowe i lędźwiowo-krzyżowe). Wykonujemy ponadto zabiegi wertebro i kyfoplastyki kręgów. Zakres operacji na kręgosłupie uzupełnia leczenie zmian zwyrodnieniowych, dyskopatycznych oraz pourazowych.
                Wysoki poziom leczenia w Oddziale został doceniony w ostatnim rankingu tygodnika „Wprost”. Zajęliśmy 8 miejsce w Polsce pośród oddziałów zajmujących się chirurgią kręgosłupa oraz 16 miejsce wśród wszystkich Oddziałów Ortopedycznych w Polsce.