Kolejne wizyty – Poradnia Chemioterapii​

 

Kolejne wizyty pacjentów leczonych chemioterapią – budynek H

  • każdą kolejną wizytę należy rozpocząć od zgłoszenia się do gabinetu zabiegowego na poziomie (-2) celem wykonania niezbędnych badań.

DO GABINETU ZABIEGOWEGO PACJENCI WCHODZĄ POJEDYNCZO, BEZ OSÓB TOWARZYSZĄCYCH, PO UPRZEDNIM WEZWANIU PRZEZ PIELĘGNIARKĘ.

   


    

  • Po zakończeniu wizyty w gabinecie zabiegowym należy oczekiwać na przyjęcie do poradni.
  • Prosimy, aby do poradni udał się pacjent z maksymalnie jedną osobą towarzyszącą.
  • Każdego pacjenta po zakończeniu wizyty obowiązuje rejestracja na następny ustalony z lekarzem termin przyjęcia w rejestracji na poziomie -2.