Dostępnośc lekarzy – Poradnia Chemioterapii​

 

Lekarz

 

Dni przyjęcia

 

Gabinet

 

Przyjmowani pacjenci

Dariusz Sawka Poniedziałek
Wtorek
Środa
 
 Budynek H, pokój nr 5
 Budynek J, pokój nr 1
 Budynek H, pokój nr 5
 
W trakcie leczenia
Kontrole i pierwsze wizyty
W trakcie leczenia
Maria Jońca Wtorek 
Środa
Czwartek

Piątek
 
Budynek H, pokój nr 1
Budynek J, pokój nr 1
Budynek H, pokój nr 1
Budynek H, pokój nr 1
W trakcie leczenia
Kontrole i pierwsze wizyty
W trakcie leczenia
W trakcie leczenia
Izabela Gładysz Poniedziałek
Wtorek
Czwartek
Piątek
 
Budynek J, pokój nr 1
Budynek H, pokój nr 2
Budynek H, pokój nr 2
Budynek H, pokój nr 2
Kontrole i pierwsze wizyty
W trakcie leczenia
W trakcie leczenia i kontrole
                     “
Dorota Półchłopek Wtorek
Piątek
 
Budynek H, pokój nr 5
Budynek H, pokój nr 5
W trakcie leczenia i  kontrole
W trakcie leczenia i  kontrole
Zofia Łukaszewska-Władarz Poniedziałek
Środa
Czwartek
Piątek
 
Budynek H, pokój nr 3
Budynek H, pokój nr 4
Budynek J, pokój nr 1
Budynek J, pokój nr 1
 
W trakcie leczenia
W trakcie leczenia
Kontrole i pierwsze wizyty
Kontrole i pierwsze wizyty
Joanna Kiszka Środa

Czwartek
 

Budynek H, pokój nr 4 W trakcie leczenia i kontrole
Brygida Wesecka Wtorek
Czwartek
Budynek H, pokój nr 5 W trakcie leczenia
Kontrole i pierwsze wizyty
Piotr Bieleń
 
Poniedziałek
Środa
Budynek H, pokój nr 3
Budynek H, pokój nr 2
W trakcie leczenia i kontrole