Dostępnośc lekarzy – Poradnia Chemioterapii​

 

Lekarz

 

Dni przyjęcia

 

Gabinet

 

Przyjmowani pacjenci

Dariusz Sawka Poniedziałek
Wtorek
Środa
 
 Budynek H, pokój nr 5
 Budynek J, pokój nr 1
 Budynek H, pokój nr 5
 
W trakcie leczenia
Kontrole i pierwsze wizyty
W trakcie leczenia
Maria Jońca Wtorek 
Środa
Piątek
 
Budynek H, pokój nr 3
Budynek J, pokój nr 1
Budynek H, pokój nr 3
 
W trakcie leczenia
Kontrole i pierwsze wizyty
W trakcie leczenia
Izabela Gładysz Poniedziałek
Wtorek
Czwartek
 
Budynek J, pokój nr 1
Budynek H, pokój nr 4
Budynek H, pokój nr 3
Kontrole i pierwsze wizyty
W trakcie leczenia
W trakcie leczenia i kontrole
Dorota Półchłopek Wtorek
Piątek
 
Budynek H, pokój nr 5
Budynek H, pokój nr 5
W trakcie leczenia i  kontrole
W trakcie leczenia i  kontrole
Zofia Łukaszewska-Władarz Poniedziałek
Środa
Czwartek
 
Budynek H, pokój nr 3
Budynek H, pokój nr 4
Budynek J, pokój nr 1
 
W trakcie leczenia
W trakcie leczenia
Kontrole i pierwsze wizyty
Ewa Pyrz-Bajko Czwartek
 
Budynek H, pokój nr 4 W trakcie leczenia i kontrole
Paweł Kurczab Poniedziałek
Piątek
 
Budynek H, pokój nr 4
Budynek J, pokój nr 1
W trakcie leczenia
Kontrole i pierwsze wizyty
Justyna Koczarga-Bednarz Środa
 
Budynek H, pokój nr 3 W trakcie leczenia i kontrole
Piotr Bieleń
 
Piątek Budynek H, pokój nr 4 W trakcie leczenia i kontrole