Zakład Radiologii i Diagnostyki ObrazowejLokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks.Józefa Bielawskiego 18,  pawilon L, kondygnacja 1

Kontakt: 

E-mail:
rejestracja-rtg@szpital-brzozow.pl
rtg@szpital-brzozow.pl

Telefony:

Sekretariat 13 43 09 634
13 43 07 709
Rejestracja Pacjentów i Archiwum
RejestracjaProfilaktyki Mammograficznej Raka Sutka
Rejestracja Tomografia Komputerowa (TK)
Rezonans Magnetyczny (MR) 
13 43 09 644

13 43 07 982
Pokój Techników 13 43 09 636
Dyżurka Lekarska 13 43 09 645
Kierownik zakladu 13 43 07 972
Kierownik techników 13 43 09 917
Gabinet USG 13 43 09 633
Pracownia Tomografii Komputerowej 13 43 09 591
Pracownia Rezonansu Magnetycznego 13 43 07 901
   


Personel:

Kierownik Zakładu:           
lek. Adam Adamowicz
specjalista radiologii diagnostyki obrazowej

Lekarz radiolog:
dr n. med. Paweł de Abgaro Zachariasiewicz

Lekarze specjaliści radiologii i diagnostyki obrazowej:

lek. Rafał Węgrzyn
lek. Tomasz Karamon
lek. Józef Gancarz
lek. Tomasz Hejnar
lek. Mateusz Szczepaniak
lek. Aleksander Najbar

Lekarze rezydenci:
lek. Aldona Pitera 
lek. Anna Małysz
lek. Rafał Krępa

Fizyk
mgr inż. Monika Muszyńska  - Z-ca kierownika

Inspektor  Ochrony Radiologicznej:
Wacław Zgłobicki - starszy technik elektroradiologii
                          

Wykonuje badania z zakresu radiologii ogólnej i tomografii, pełni nadzór nad dokumentacja dotyczącą ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, szkoleniami pracowników przyjmowanych do pracy, ewidencją dawek otrzymanych przez pracowników i oceną narażenia.

***

Stanowimy doświadczony zespół w trudnej dziedzinie radoilogii onkologicznej. Konsultujemy, na życzenie klinicystów badania diagnostyczne wykonywane w innych pracowniach.
Uczestniczymy w badaniach klinicznych prowadzonych w tutejszym Ośrodku Onkologicznym.
Posiadamy wykładowców na skalę ogólnopolską /lek.Józef Gancarz/ i młodych specjalistów mogących się legitymować zdanym europejskim egzaminem z radiologii i diagnostyli obrazowej /EDIR/, równoznacznym z tutejszym egzaminem specjalizacyjnym /lek. Aleksander Najbar/.

***

W skład Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej wchodzą :

- pracownia rezonansu magnetycznego  ( wzór skierowania do Pracowni MR )
- pracownia tomografii komputerowej   ( wzór skierowania do Pracowni TK )
- dwie pracownie diagnostyczne do badań klasycznych
- pracownia mammograficzna             
- pracownia USG,
Zakład dysponuje ponadto aparatami do zdjęć przyłóżkowych i zębowych.


Pracownia Tomografii Komputerowej
Pracownia tomografii komputerowej jest wyposażona w nowoczesny 64 - rzędowy tomograf komputerowy tomograf Somatom Definition AS firmy Siemens wraz z dwukomorową strzykawką automatyczną. Tomograf wykonuje pełną gamę badań, w tym badania naczyniowe i planowania do radioterapii.
Pracownia świadczy usługi dla szpitala i poradni specjalistycznych oraz okolicznych szpitali i poradni.
przygotowanie do TK


Pracownia Rezonansu Magnetycznego
Pracownia posiada nowoczesny rezonans magnetyczny Signa HDxt firmy General Electric o polu 1,5T.

Aparat dedykowany jest w pierwszym rzędzie do skomplikowanych badań onkologicznych, tj. jamy brzusznej, miednicy, piersi, gruczołu krokowego oraz pozostałych. Wykonujemy również biopsje narządowe, m. in. piersi pod kontrolą aparatu.
przygotowanie do RM

   


Pracownie diagnostyczne do badań RTG

Pracownie wyposażone są w 2 aparaty do badań ogólnodiagnostycznych :
•    1/ Multix Fusion Max/ Siemens / aparat cyfrowy,
•    2/ Bucky Diagnost / Philips /
przygotowanie kręgosłup L-S

   


Pracownia mammograficzna

Pracownia mammograficzna posiada aparat "LORAD M IV". Oprócz typowych badań mammograficznych wykonuje się zdjęcia celowane  powiększone oraz znakowanie niepalpacyjnych zmian w sutku igłami Kopansa (kotwiczkami). W ramach tych badań współpracujemy z oddziałem Chirurgii Onkologicznej i Blokiem Operacyjnym.
Pracownia wykonuje badania z zakresu Profilaktyki Mammongrafii (kobity w wieku 50-69 lat, mogą wykonać mammografie raz na dwa lata bez skierowania). W ramach profilaktyki prowadzimy diagnostykę pogłębioną oraz badania zlecone przez Poradnię Genetyczną

 przygotowanie do mammografii


Pracownia USG

Pracownia ultrasonografii posiada aparat "Toshiba Aplio XG", na którym wykonuje się badania: jam ciała, sutków, narządów miąższowych, przepływy naczyniowe. Aparat wyposażony jest w głowice umożliwiające również badania przezciemiączkowe oraz echokardiologiczne. Pod kontrolą USG wykonywane są biopsje cienkoigłowe .

przygotowanie do USG


..